JYOTISH - VĒDISKĀS ASTROLOĢIJAS PAMATKURSS

Pilns Vēdiskās astroloģijas pamatu apguves kurss sastāv no 10 sadaļām un sadaļu pielietojumu skaidrojoša webināra (video + audio).
Kursa apguve ir veicama secīga kā to esam norādījuši.

Kurss ir pieejams 1 gadu no pieslēguma brīža.

Pamatkursa materiāli ir pieejami TIKAi on-line sistēmā - ne printējami, ne kopējami.

Kursantiem domāta plaša Vēdisko zinību bibliotēka - ar audio, video, grāmatām, lekcijām, rakstiem, programmām.

Mēs piedāvājam rūpīgi atlasītus Vēdiskās astroloģijas arī mazpieejamos avotus, turklāt latviešu valodā. Daudzi no materiāliem ir pieejami tikai dažiem profesionāliem astrologiem. Ar E. Višņevska gādību tagad arī mūsu studentiem. 

SERTIFIKĀTS. Kursa noslēgumā, nokārtojot testu un rakstisku eksāmenu tiešsaistē (pie sava datora paša izvēlētā laikā), iegūsi vēdiskā astrologa parakstītu, E-astrologs.lv izdotu un valsts atzītu neformālās izglītības „Vēdiskā astrologa sertifikātu”. 

Mācību materiālus veidojis Vēdiskais astrologs EDMUNDS VIŠŅEVSKIS. 

PIETEIKTIES KURSAM.

Kursa plāns

Apgūstot pamatkursu – tie būs šo apjomīgo zināšanu pamati.
Teorētisko sadaļu apguves jēga ir soli pa solim apgūt zinības, iemācīties (iegaumēt) piedāvātos materiālus. Zināšanu savstarpējā integrācija ir īstā vēdiskā astrologa māksla, ko iespējams saprast ar praktiskiem piemēriem un soli pa solim apgūt klātienes semināros. 

1. Kala Purušas apgūšana - ietver zināšanas par Zodiaka zīmēm, Grahu un Raši sanskritu terminoloģija. Šajā sadaļā ir iespēja iepazīties ar Kala Purušu – Zodiakālo sistēmu.
Mēs dzīvojam laikā un telpā, tad savukārt Kala Puruša ir Laika Saimnieks – Kosmiskais cilvēks. Zināšanas par to, dod izpratni pēc kādiem principiem mūsu liktenis - karma - realizējas laikā un telpā.
Šīm zināšanām ir liela nozīme astroloģiskajā praksē, jo zodiakālā sistēma ir Džanma Kundali (dzimšanas kartes) pamats - makrokosma un mikrokosma projekcija.
Pēc Kala Purušas mēs varam noteikt savu uzlecošo zīmi dzimšanas brīdī – Lagnu, tā raksturojumu, kāda graha (planetārā enerģija) pār to valda, saprast, kā tā mijiedarbojas ar citām zodiaka zīmēm un daudz ko citu, kas raksturo Kala Purušu.

2. Grahas - to nozīme. Karakas, to savstarpējā mijiedarbība, aspekti, uča, niča, svakšetra utt. Grahu leģendas. Šajā sadaļā ir iespēja iepazīties ar Navagrahām (deviņām planētām).
Grahas – planetārās enerģijas kā karmas instrumenti – turētāji un mūsu apziņas dažādo sektoru atspoguļotāji.
Katram cilvēkam Džanma Kundali grahas atrodas noteiktā konfigurācijā. Zināšanas par to ietekmes likumsakarībām dod izpratni kā ir strukturēta cilvēka apziņa un no tā izrietošais liktenis.
Aiz visiem procesiem atrodas grahu ietekme un astrologa uzdevums ir šīs ietekmes – karakas – saskatīt sev visapkārt. Piemēram, ja redzam sporta pasākumus, sacensību, tehniskas, militāras lietas vai konfliktus, traumas, nelaimes gadījumus, tad redzam aiz šiem procesiem stāvošo grahu – Mangala (Marss) dažādās tā izpausmes. Vai arī visur, kur ir informācija, komunikācija, izglītošanās process, reklāma un tirdzniecība, redzam grahu – Budha (Merkūrijs) karakas.
Šīs zināšanas par grahām ļauj labāk saprast sevi un pasauli ap sevi.

3. Bhavu (dzīves sfēru–astroloģisko māju) apgūšana,terminoloģija.
Bhavu savstarpējā enerģētiskā mijiedarbība – Arhipati Joga.
Šajā sadaļā pieejamās zināšanas par Arhipati Jogu ir atslēga kā tulkot dzimšanas karti. Tā parāda notikumu gaitas dinamiku, to, kā viens vai otrs notikums realizējas dzīvē. Katrai bhavai (dzīves sfērai) ir savs saimnieks – bhaveš. Tas var atrasties vai nu savā bhavā vai kādā citā bhavā. Tas nozīmē, ka bhaveš nesīs savas bhavas ietekmi uz citu bhavu ar visu no tā izrietošajām sekām.

4. Grahu atrašanās Raši (Zodiaka zīmes).

Grahu atrašanās bhavās (planetārā ietekme uz 12 zodiakālajām mājām).
Nozīmīgas zināšanas, kas ļauj pietuvoties dziļākai Džanma Kundali izpētei. Iepazīstoties, uzzināsi kā 9 grahas enerģētiski mijiedarbojās ar 12 bhavām (Zodiakālajām dzīves sfērām).

5. Grahu atrašanās Bhavās.

6. Arhipati joga – Bhavu savstarpējā mijiedarbība (bhaveš iekš bhavas).

7. Pančanga - Vēdiskais kalendārs. Pamati.

8. Upaijas.

9. Džanma Kundali izvērtēšanas pamatprincipi.

10. Kursam noderīgi papildmateriāli. 

 

TURPINĀJUMĀ - JYOTISH PADZIĻINĀTAIS KURSS.

Vizuāls sadaļu tēmu atspoguļojums

Katrai (zili boldētai) tēmai apakšā ir 2 - 120 lapušu matriāls.

Materiāli ir rūpīgi izmeklēti. Līdz šim neviena Latvijas vēdiskās astroloģijas skola ar tādiem nav dalījusies. 

AUDIOMATERIĀLS - vizuāli skaidrojošs audiomateriāls ar piemēru. 

Katrai sadaļai ir pievienoti zināšanu pārbaudes testi.