ASTROKARTE.LV apguves

1. kurss - KOSMOGRAMMA

Paredzēts astroloģijas pamatu izpratnei. Kursu beidzot Tu iegūsi būtiskas zināšanas klasiskās astroloģijas pamatos, kuras jau varēsi pielietot savas vai citu personu kosmogrammas analīzei, un turpinot studijas, spēsi veidot un analizēt horoskopu, kas ir visu astroloģijas zinību pamatu pamats!

Ja Tu, vien redzot kursa nosaukumu Kosmogramma saproti, ka tas viss izklausās gana sarežģīti un, ja Tevi nomoka jautājums, vai, ikdienā darot pavisam citas un ar astroloģiju tieši nesaistītas lietas, pāris mēnešu laikā Tu patiešām to visu sapratīsi un spēsi ar to tikt galā, mierinājumam vēlreiz atgādināsim šīs apmācības būtību. Ņemot vērā klasiskās astroloģijas klātienes studiju visdažādākos piemērus, mēs - pretēji to pasniegšanas veidam, esam izveidojuši tādu mācību metodiku, kurā sarežģītas lietas vēlamies pasniegt vienkārši. 

Video/Audio vebināri ir veidoti pēc KB autormetodes - pieejami sadaļā PAPILDMATERIĀLI - un izskaidros sarežģītākos studiju jautājumus.

Un tagad par visu pēc kārtas! Ko Tu apgūsi šajā kursā?

Pašā kursa sākumā Tu iepazīsi astronomijas un astroloģijas vēsturi un izsekosi tās attīstībai. Vispārīgam priekšstatam par nozari un astronomijas saikni ar astroloģiju.

Jau turpinājumā Tu ne tikai apgūsi teoriju, bet jau sāksi darboties praktiski! Tu noskaidrosi savu stihiju! Kas Tu esi – Uguns, Gaiss, Zeme vai Ūdens? Vai varbūt Tavas dzimšanas kartes potenciāls slēpj sevī vairāku stihiju  kombinācijas? Ko tas nozīmē un ko nozīmē, ja kāda iztrūkst un ko ar to darīt? 

Tu izpratīsi to, ka personas enerģijas izpausmes veidi mēdz būt dažādi. Vieni būs iniciatori, kas iet visiem pa priekšu; otrus raksturos “tikai lūdzu tikai neko jaunu” - viņu rīcība būs fiksēta un dienaskārtība paredzama; vēl citi vairāk ļausies peldēšanai pa straumi. Atpazini šos tipus? Lūk, pēc minētajiem kritērijiem, kas astroloģiski tiek dēvēti -  enerģētiskie krusti Tu spēsi saprast un izanalizēt kā sevi, tā citus!

Sākot apgūt Zodiaka zīmepamatus, Tu noteiksi savu Sintētisko zīmi, kas ir Tavas iekšējās būtības raksturotājs. Un tā var nebūt tā pati Saules zīme, ar kuru Tu piedzimi un ar kuras priekšstatu Tu dzīvo visu savu mūžu un sen jau vairs nelasi horoskopus, jo saproti, ka nekas no tā nav par Tevi, jo nav jau arī, tā kā Tu lasi tos vairāk par citu, nevis par savu zīmi.

Tu iepazīsies ar pilnīgi visu Zodiaka zīmju rakstura īpašībām un sapratīsi, cik daudzpusīgi tās būs turpmāk jāizmanto savā praksē un pieredzē.

Visbeidzot šajā kursā Tu nonāksi jau līdz Planētām. Ar Astrokarte.lv palīdzību Tu noskaidrosi savas īpašās un galvenās horoskopa planētas, kas ir raksturīgas tikai Tev un sapratīsi, kā šo informāciju pielietot savā dzīvē. Protams, iepazīsi visu Planētu raksturojumu, izpratīsi to nozīmi horoskopā un izpausmes veidus, lai turpmāk varētu ar tām brīvi strādāt analizējot kā savu, tā citu cilvēku horoskopus. 

Izskatīsim būtisku tēmas daļu par Planētu aspektiem jeb Planētu savstarpējo mijiedarbību, kā to izkārtojums astrokartē ietekmē Tavu būtību, raksturu, potenciālu un izaugsmes iespējas. 

Vai esi kaut ko dzirdējis par “lielo buru”, “šļakatām”, “grozu”? Tie ir tikai daži no nosaukumiem, kas veidojas Planētām izkārtojoties īpašās figūrās. Vai Tavā horoskopā tādas ir? To Tu pavisam ātri bez īpašas rēķināšanas noskaidrosi ar mūsu izstrādāto Astrokarte.lv rīku.

Par retrogrādām Planētām vai Dižčiku gan Tu noteikti jau esi daudz dzirdējis. Pie mums Tu uzzināsi, vai esi dzimis Dižčika vai citu Planētu cilpu laikā, ko tas nozīmē, ko ar to iesākt, ar ko Tu esi atšķirīgāks un pārāks par citiem un no kādām kļūdām visu mūžu Tev būs mācīties.

Savukārt ar Dispozīciju ķēdītes palīdzību noskaidrosim to, kas patiesībā Tevi motivē, lai Tu pareizi rīkojoties piedzīvotu īstu izaugsmi!

Vai nav gana intriģējoši un noderīgi? Šī ir tikai daļa no 1.kursā apskatāmo jautājumu loka. Sākam studēt un iepazīstam visu secīgi un saprotami! 

RAKSTI jeb ASTROKLASIKA ir pamatu pamats >> 
PAPILDMATERIĀLI (AUDIO) >> GRĀMATAS >> 

SERTIFIKĀCIJAS KURSA SKAIDROJOŠIE TESTI (papildus - pēc izvēles)

Kursa apjoms

10. sadaļas. 1 - 4 satura punkti katrā sadaļā. Teorētiskā daļa ap 500 lpp. 

Kursa saturs

 • Kursa kopsavilkums. Klasiskās astroloģijas pamati.
 • Astroloģija un astronomija. Pirmsākumi, attīstība. Diženāko astroloģijas pamatlicēju biogrāfijas un būtiskākie ieguldījumi. Ētika.
 • Zodiaks. Iņ / Jaņ. Krusti un Stihijas. Pamata sadaļa zodiaka zīmju izpratnei. Stihiju un krustu būtiskākās izpausmes īpašības, stihiju kombinācijas un to iztrūkumu analīze.
 • Sintētiskā zīme. Zodiaka zīmes. Sintētiskās zīmes skaidrošana un raksturojums. Katrai zodiaka zīmei raksturīgās īpašības un izmantojamība kartē.
 • Planētas. Planētu raksturojums, to principi, kvalitātes, izpausmes, izmantojamība kartē un profesionālajā darbībā. Koordināšu aprēķins izpratnei par planētu atrašanās vietas precīzu noteikšanu. 
 • Planētu ātrumi, valdījums un spēks. Planētu iespējamās izpausmes pēc minētajiem kritērijiem un to atrašanās katrā no zodiaka zīmēm raksturojums.
 • Dispozīciju ķēdīte. Personas motivācijas noteikšana.
 • Planētas un zīmes. Pilns planētu raksturojums zīmēs.
 • Džounsa figūras. Planētu novietojuma atainojums Džounsa figūrās.
 • Aspekti un to nozīme. Aspekti – planētu savstarpējā mijiedarbība. Aspektu veidu un figūru raksturojums, negatīvās un pozitīvās izpausmes.
 • Retrogrādas planētas. Retrogrāda princips, izpausme dabā, personībā, kā arī ieteikumi, kā pret tām attiekties un kā tās izmantot ikdienā.


 

Lai iegādātos kursus, nepieciešams ienākt vai reģistrēties ar E-pasi. Apskatīt katra kursa plānu var arī bez ePases, spiežot uz pogu "vairāk". 

ASTRO KURSU IEGUVUMI

ASTROKARTES izpratnes studijas ir jāsāk ar Astroklasiku, kas ir pamatu pamats astro apguvei. Jebkura improvizācija ir iespējama tikai zinot būtisko. Astro kursos ir loģiska un praksē pamatota zināšanu apguves kārtība. 

Video/Audio materiāli ir veidoti pēc KB autormetodes un izskaidros sarežģītākos studiju jautājumus. Plašs lejuplādējamu grāmatu klāsts krievu un angļu valodās.

Pierādīts, ka normālā tempā 4 kursus var apgūt gada laikā!

Visi materiāli tiek saņemti uzreiz pēc iegādes! Lietojami digitāli online vidē Astrologi.lv pēc ePases ievades un nav lejuplādējami. 

Neskaidrākos mācību jautājumos papildus var griezties pie astroNumerologa K.Baņķa, sarunājot 2h mācību konsultāciju par parastas konsultācijas cenu: www.astrologs.lv.  

Iegādāties var uzreiz visus 4 kursus
studiju pieeja būs uzreiz uz
 2 gadiem 
Astrokarte.lv uz 2 gadiem 

Kursa termiņa pagarināšana ir iespējama uz papildus 3 mēnešiem, piemaksājot 50% no kursa vērtības. 

Studiju sadaļas

1. kurss

Profila attēls

Visas studiju programmas