ASTROKARTE.LV apguves

2. kurss - HOROSKOPS

Šajā kursā Tu iegūsi fundamentālas zināšanas un iemācīsies praktiski sagatavot dzimšanas karti ar Astrokarte.lv palīdzību, lai spētu patstāvīgi analizēt savu vai jebkuras citas personas horoskopu un noteiktu tās potenciālu dažādās dzīves sfērās. 

Video/Audio apskati ir veidoti pēc KB autormetodes - pieejami sadaļā PAPILDMATERIĀLI - un izskaidros sarežģītākos jautājumus.

Šis ir kurss, kurā būtisks kļūst viens no astrologa pamatjautājumiem, kas tiek uzdots pirms horoskopa analīzes – kāds ir Jūsu dzimšanas laiks un vai tas ir precīzs? Ja atceries, tad Kosmogrammas kursa studiju laikā tas bija svarīgi, bet nebija tik izšķiroši, jo lielākā daļa no apskatīto jautājumu loka atradās noteiktās Zodiaka zīmēs, kas diennakts laikā visbiežāk neizmainās, to pašu sakot arī par Planētu savstarpējo mijiedarbību, taču nu bez precīza dzimšanas laika un dzimšanas vietas neiztikt. Ja precīzs dzimšanas laiks Tev nav zināms, tad  to vari noskaidrot dzemdību iestādes arhīvā vai rektificēt pie profesionāla astrologa. Kādēļ tas ir tik svarīgi un neder ierastā atbilde – nu, apmēram, ap pieciem? (raksturīgākais piemērs no prakses) Jau 4 minūšu nobīde dzimšanas laikā var pilnībā izmainīt vienas no būtiskākajām sadaļām, kas attiecas uz personas individualitāti un visām dzīves jomām, kuras horoskopā mēs analizējam. Attiecīgi rezultātā mēs varam iegūt pavisam citas personas analīzi, nevis to, kura pie Jums ir atnākusi. Un kur nu vēl par sevi nonākt pie tādiem secinājumiem un dzīves uzdevumiem, kas uz mums nekādi neattiecas.

Tātad būtiskākais, ko apgūsi šajā kursā ir Horoskopa analīze. Un kā ikvienā no mūsu piedāvātajiem apmācību kursiem, arī šeit vistiešākajā veidā apmācības procesā palīdzēs mūsu radītā Astrokarte.lv. Ko tas nozīmē, ko mēs analizēsim un vai ar 1.kursa analīzi, kas jau tā bija gana izsmeļoša nepietiek? Nepietiek gan, jo šajā kursā mēs liksim kopā iegūtās zināšanas Kosmogrammā un, ņemot talkā precīzu dzimšanas laiku, tās attiecināsim uz konkrētām dzīves sfērām. Tikai 1.un 2.kurss kopā dod zināšanas, kas izmantojamas pilnīgai Personas analīzei.

Kursa sākumā apskatīsim, kādās pussfērās un kvadrantos ir sastājušās Planētas apskatāmajā horoskopā. Un, izejot no tā, izdarīsim secinājumus par personas intravertumu, ekstravertumu un citām personas īpatnībām.

Gan jau ir dzirdēta zodiaka māju vai sfēru pieminēšana vismaz tādā līmenī “un tagad Marss ieiet Tavā ceturtajā mājā un tad nu gan būs…” Kas tad īsti ir Tava 4.māja, kā tas Marss tur var ieiet, ko īsti gaidīt un vai tai ir kāds sakars ar Tavu īsto dzīves vietu vai nav? Šajā gadījumā ir, bet citu māju gadījumā ne gluži, bet tikai pastarpināti. Citu māju gadījumā akcenti tiks likti uz Tavu darbu, karjeru, finansēm, veselību, bērniem, laulāto draugu u.c. būtiskām jomām. 

Tātad šajā kursā visplašākajā veidā un izkārtojumā mēs apskatīsim visas 12 mājas jeb dzīves sfēras un veiksim to raksturojumu un analīzi, kas Tev sniegs katras sfēras izpratni par visiem elementiem, kas uz to attiecas vispilnīgākajai analīzes veikšanai, secinājumu un ieteikumu izdarīšanai.

RAKSTI jeb ASTROKLASIKA ir pamatu pamats >>
PAPILDMATERIĀLI (videowebināri) >> GRĀMATAS >>

SERTIFIKĀCIJAS KURSA SKAIDROJOŠIE TESTI (papildus - pēc izvēles)

Kursa apjoms

6 sadaļas. 1-3 satura punkti katrā. Teorija ap 250 lpp.

Kursa saturs

  1. Kursa kopsavilkums.
  2. Kvadranti. Horoskopa dalījums kvadrantos. Pusložu un kvadrantu raksturīgākās izpausmes.
  3. Māju nozīme un raksturojums. Māju veidošanās, māju sistēmas, simboliskais raksturojums. Māju dalījums pāros, mijiedarbības raksturojums. Katras mājas pilnīga kvalitatīvā analīze.
  4. Mājas zīmēs. Mājas virsotnes zīmes nozīme. Katras mājas izpausme katrā zodiaka zīmē.
  5. Planētas mājās. Planētas izpausmes katrā no 12 mājām; planētu spēka ietekme uz mājas nozīmi horoskopā.
  6. Māju pārvaldnieki, to atrašanās mājās. Dziļākai indivīda kartes izprašanai, lai precīzāk izskaidrotu likumsakarības horoskopā.


Lai iegādātos kursus, nepieciešams ienākt vai reģistrēties ar E-pasi. Apskatīt katra kursa plānu var arī bez ePases, spiežot uz pogu "vairāk". 

ASTRO KURSU IEGUVUMI

ASTROKARTES izpratnes studijas ir jāsāk ar Astroklasiku, kas ir pamatu pamats astro apguvei. Jebkura improvizācija ir iespējama tikai zinot būtisko. Astro kursos ir loģiska un praksē pamatota zināšanu apguves kārtība. 

Video/Audio materiāli ir veidoti pēc KB autormetodes un izskaidros sarežģītākos studiju jautājumus. Plašs lejuplādējamu grāmatu klāsts krievu un angļu valodās.

Pierādīts, ka normālā tempā 4 kursus var apgūt gada laikā!

Visi materiāli tiek saņemti uzreiz pēc iegādes! Lietojami digitāli online vidē Astrologi.lv pēc ePases ievades un nav lejuplādējami. 

Neskaidrākos mācību jautājumos papildus var griezties pie astroNumerologa K.Baņķa, sarunājot 2h mācību konsultāciju par parastas konsultācijas cenu: www.astrologs.lv.  

Iegādāties var uzreiz visus 4 kursus
studiju pieeja būs uzreiz uz
 2 gadiem 
Astrokarte.lv uz 2 gadiem 

Kursa termiņa pagarināšana ir iespējama uz papildus 3 mēnešiem, piemaksājot 50% no kursa vērtības. 

Studiju sadaļas

2. kurss

Profila attēls

Visas studiju programmas