ASTROKARTE.LV apguves

3. kurss - PROGNOZES

Šajā kursā Tu iemācīsies pielietot visas populārākās prognozēšanas metodes, kas uz 1. un 2. kursa apgūtām zināšanām ļaus precīzi saskatīt un analizēt iespējamos notikumus, kas atainoti horoskopā un prognozēt, kā tie izpaudīsies šodienā un nākotnes laika periodos. 

Lai varētu saprast notikumu prognozēšanas būtību un to veiksmīgi pielietot, mēs sāksim šī kursa studijas ar Planētu cikliskuma principu, kurš ir neatņemama sastāvdaļa prognozēšanas metodēs.  Sāksim kursu ar tēmu  Planētu cikli. Tas  sniegs izpratni par planētu kustību reālā laikā un cikliskuma principa ietekmi uz procesiem uz Zemes. Tā ir nepieciešamā bāzes un sistēmas izpratne, lai turpmāk, pielietojot jebkuru no prognozēšanas tehnikām, varētu nonākt līdz loģiskai un izprotamai prognozēšanai. 

Turpinājumā mēs padziļināti un ar mūsu Astrokarte.lv rīka palīdzību izveidojot visu triju minēto prognožu kartes, apskatīsim TranzītuProgresiju un Simbolisko direkciju metožu pielietojumu praksē, kas ir populārākās prognozēšanas metodes ikdienai un ilgstošākam laika periodam. Izpratīsim, kāda veida notikumus varam prognozēt ar katru no tām un kā tas ir praktiski veicams. 

Kursā Tu iegūsi pamata zināšanas arī Elektīvās un Horārās astroloģijas pamatos. Kā rezultātā Tu iemācīsies izvēlēties labākos laikus kādas darbības vai plānotā notikuma sākumam. Savukārt, izprotot Horārās astroloģijas principus, varēsi meklēt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, saņemt norādes, kur meklējamas pazudušās lietas un saņemt citas ļoti vērtīgas atbildes.

Šī kursa būtiska sastāvdaļa ir teorētisko zināšanu pārbaudes testi, ko aicinām izmantot zināšanu nostiprināšanai. Tie ir vienotā pirkumā iegādājami www.astroskola.lv sadaļā Sertifikācija, ja tas nav jau izdarīts iepriekš.

Video/Audio apskati ir veidoti pēc KB autormetodes - pieejami sadaļā PAPILDMATERIĀLI - un izskaidros sarežģītākos studiju jautājumus.

RAKSTI jeb ASTROKLASIKA ir pamatu pamats >> 
PAPILDMATERIĀLI (videe/audio) >> GRĀMATAS >> 

SERTIFIKĀCIJAS KURSA SKAIDROJOŠIE TESTI (papildus - pēc izvēles)

Kursa apjoms

6 sadaļas. 1-4 satura punkti katrā. Teorija ap 500 lpp.

Kursa saturs

  1. Kursa kopsavilkums.
  2. Planētu cikli. Cikliskuma princips, ciklu nozīme.
  3. Planētu tranzīti. Metodes apraksts, faktori, kas jāņem vērā un saistība ar indivīda emocionālo, intelektuālo un materiālo līmeni
  • Tranzīti pār planētām –visu planētu raksturojums mažoro aspektu griezumā un ieteikumi rīcībai šo aspektu laikā.
  • Tranzīti pār mājām 
  1. Planētu ingresijas
  2. Progresijas un simboliskās direkcijas
  • Simbolisko direkciju veidošanas princips, aspektu, māju virsotņu un ingresiju nozīme simboliskajās direkcijās; planētu izpausmes intelektuālajā, materiālajā un garīgajā plānā; direkciju aspektu ietekme uz natālo aspektu.
  • Progresijās – planētu virzība pa mājām un to aspektācija ar nozīmīgiem natālās kartes punktiem.

Dažādu notikumu, kā arī to ierosinošu faktoru pārskata tabula.

  1. Elektīvās un Horārās astroloģijas pamati. Ieskats šo astroloģijas virzienu pamatos.

Studiju turpinājumā– aicinām Tevi pāriet uz pēdējo studiju kursu, kurā Tu apgūsi vienu no interesantākajām un visbiežāk pielietotajām metodēm – SINASTRISKO jeb ATTIECĪBU ASTROLOĢIJU un  prognožu metodes – SOLĀRU un LUNĀRU.


 

Lai iegādātos kursus, nepieciešams ienākt vai reģistrēties ar E-pasi. Apskatīt katra kursa plānu var arī bez ePases, spiežot uz pogu "vairāk". 

ASTRO KURSU IEGUVUMI

ASTROKARTES izpratnes studijas ir jāsāk ar Astroklasiku, kas ir pamatu pamats astro apguvei. Jebkura improvizācija ir iespējama tikai zinot būtisko. Astro kursos ir loģiska un praksē pamatota zināšanu apguves kārtība. 

Video/Audio materiāli ir veidoti pēc KB autormetodes un izskaidros sarežģītākos studiju jautājumus. Plašs lejuplādējamu grāmatu klāsts krievu un angļu valodās.

Pierādīts, ka normālā tempā 4 kursus var apgūt gada laikā!

Visi materiāli tiek saņemti uzreiz pēc iegādes! Lietojami digitāli online vidē Astrologi.lv pēc ePases ievades un nav lejuplādējami. 

Neskaidrākos mācību jautājumos papildus var griezties pie astroNumerologa K.Baņķa, sarunājot 2h mācību konsultāciju par parastas konsultācijas cenu: www.astrologs.lv.  

Iegādāties var uzreiz visus 4 kursus
studiju pieeja būs uzreiz uz
 2 gadiem 
Astrokarte.lv uz 2 gadiem 

Kursa termiņa pagarināšana ir iespējama uz papildus 3 mēnešiem, piemaksājot 50% no kursa vērtības. 

Studiju sadaļas

3. kurss

Profila attēls

Visas studiju programmas