Tālmācības studijas

K. Baņķa meistarstudija: Astrologu-Numerologu skola

Studijas ir izkārtotas 2 līmeņos: 

1) Astroloģijas un numeroloģijas pamatzināšanas - sākums. kuru var apgūt jebkurš interesents;
2) KB Meistarstudija jeb zināšanas pēc Pamatu apgūšanas, ir nepieciešamas profesionālam astrologam-numerologam. 

Protams, Tu vari studēt arī atsevišķi tikai astroloģiju vai tikai numeroloģiju. 

Studijas var uzsākt jebkurā laikā, ikvienā pasaules malā, ar jebkādu zināšanu līmeni, sākot no paša izvēlētā kursa.

Aplūko katras studiju programmas saturu, spiežot uz Vairāk. 

Astroloģijas-Numeroloģijas pamatzināšanas

Ja Tev nav nekādu priekšzināšanu astroloģijā, sāc ar pamata programu astroloģijas un numeroloģijas apguvei, lai pielietotu to savā dzīvē, attiecībās un profesijā – biznesā , vadībā, pedagoģijā, sportā, kultūras darbā u.c.
Uzsākot numeroloģijas studijas tiek piešķirts NUMO PRO abonements. 

Profesionāls Astrologs-Numerologs

Profesionālās studijas ir pamata studiju turpinājums. Pēc studiju beigām, nokārtojot sertifikācijas testu, var kļūt par valsts atzītās neformālās izglītības iestādes „Garīgās kultūras studijas” sertificētu astrologu-numerologu.

Uzsākot studijas tiek pieškirts ASTRO VIP abonements gadam un NUMO PRO (ja nav piesķirts pamata studijās). 

Studiju programmu papildus ieguvumi

Individuāla pieeja

Ar katru studentu studiju sākumā sazināsies skolas vadība, lai pārrunātu svarīgākās mācību tehniskās iespējas. Tas palīdzēs saprast būtiskāko.

 

3 mēnešos apgūsti visa gada zinības

Katrs kurss ir pieejams uz 1 gadu, no pieslēgšanas brīža. Bet Tu vari vienu kursu apgūt būtu 3 mēnešos, mācoties, piemēram, divreiz nedēļā pa trim stundām.

 

Maksā mazāk un apgūsti vairāk

Iegādājoties uzreiz vairākus kursus, pieaugs kopējais studiju ilgums. Par vairākiem kursiem uzreiz ir mazāka maksa. Intensīvā mācību procesā visu 4 kursu vielu var apgūt 1 gada laikā.

 

Apjomīga E-bibliotēka lejuplādei

Studentiem pieejama apjomīga E-bibliotēka latviešu, krievu un angļu valodās. Mūsu arhīvā ir vairāki simti grāmatu vismaz EUR 1500 vērtībā. To visu varēsi lejuplādēt savā datorā.

 

Pieeja web grāmatai

Pārskati savu redzējumu uz astroloģiju, vērtējot astrologu teikto Web grāmatā "Sarunas ar astrologiem".

 

Skaidrojošas audio lekcijas

Apgūstot studiju materiālus, rodas daudz jautājumu kā pielietot zināšanas. Tas ir normāli. Šādu biežāk uzdoto jautājumu atbildes audio-video lekcijas. Pieejams E-astrologs.lv

 

Konsultējies klātienē un neklātienē

Studiju laikā ir iespēja sazināties ar profesionālu astrologu-numerologu un iegādāties papildus studiju konsultācijas par samazinātu maksu, lai saprast nesaprasto ar piemēriem.

 

Valsts atzītas studijas

Studijas ir reģistrētas Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās izglītības iestāde „GARĪGĀS KULTŪRAS STUDIJAS”, tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa un numerologa zināšanas apliecinošus sertifikātus.

 

Zināšanu pārbaudes testi

Katrā kursā ir zināšanu pārbaudes testi, lai atvieglotu mācību uztveri un regulāri pārbaudītu zināšanas. Kā atzīst studenti, tieši testi ir daudz palīdzējuši savu zināšanu novērtēšanā. Pieejami E-astrologs.lv.

 

Katram kursam savs sertifikāts

E-astrologs.lv apmācības sistēma paredz, ka ikviena kursa noslēgumā tiešsaistes režīmā var nokārtot kursa eksāmenu, saņemot sertifikātu.

 

Prakse Astrologi.lv

Pēc kursu beigšanas ikvienam studentam ir iespējas iesaistīties astrologi.lv blogos vai e-astrologs.lv projektos, vadīt lekcijas studentiem, iesaistīties zinātniski pētnieciskā darbā, organizēt pasākumus.