Grahas

Grahas ir milzīgas enerģijas plūsmas, kas savukārt ir pakļautas vēl augstākām Visuma enerģijām.
Cilvēka dzīvē grahas darbojas, kā karmas izpildītāji vai turētāji, tā ir viena no grahu funkcijām. Fiziskajā dimensijā, mūsu saules sistēmas ietvaros, kā enerģijas novadītājus grahas izmanto planētas. Milzīgas matērijas masas, sastāvošas no dažādām matērijas substancēm ir, kā instrumenti grahu rokās. Būtiskākās no tām ir deviņas planētas, kā Surija - Saule, Čandra - Mēness, Mangala- Marss, Budha - Merkūrijs, Šukra - Venēra, Guru - Jupiters, Šaņi- Saturns, Rahu un Ketu - šīs ir Čajā - grahas, astrālās ēnu planētas, kurām nav sava fiziskā veidola, bet to ietekme ir milzīga.
Ir 12 zodiakālās "mājas"- bhavas (sanskritā), kuras ietver būtiskākās dzīves jomas, kā darbs, izglītība, veselība, materiālais, sociālais stāvoklis, laulības dzīve, partneru attiecību iespējamā perspektīva, cilvēku savstarpējā saderība, kā arī to raksturi u.t.t. Sastādot personīgo dzimšanas karti- džanmakundali var noteikt kāda ir šī cilvēka karmiskā situācija. Kādas ir viņa iespējas, kurā virzienā ir tendēta profesionālā darbība un no kā piesargāties, jo džanmakundali ir shematisks karmas atspoguļojums. Tāpat vadoties pēc planetārā stāvokļa, var izvēlēties optimāli veiksmīgāko laiku svarīgu lietu uzsākšanai un kārtošanai.
Katra graha nes savu enerģētisko ietekmi, jeb ritmu uz dažādām mūsu dzīves norisēm. Katrs laika moments ir apveltīts ar kādu tikai tam raksturīgu īpašību - sinhronitāti. Viss, kas notiek konkrētajā momentā, neizbēgami nes šī brīža karmisko ietekmi. Tas nozīmē, ka pēc mūsu dzimšanas brīža var izzināt mūsu dzīves struktūru, gluži kā no mazas koka sēkliņas var spriest par koka īpašībām, kad tas izaugs. Laiks, telpa un grahas ir tie faktori, kas norāda uz mūsu apziņas struktūru un karmu.
Šīs 12 zodiakālās bhavas sakārtojās dzimšanas brīdī noteiktā kārtībā attiecībā pret kosmiskās telpas zodiakiem - raši, zvaigznājiem - nakšatras un saskaņā ar karmiskajām likumsakarībām šīs dzīves sfēras saņem grahu enerģētisko ietekmi. Deviņu grahu enerģētiskais izvietojums 12 bhavās, 12 zodiakos (raši) un
27 zvaigznājos (nakšatrās) arī nosaka turpmāko dzīves gaitu un perspektīvas. Jo labāk grahas jūtās, jo produktīvāk tās darbojās cilvēka dzīvē, kā arī veiksmīgākas ir tās dzīves sfēras, kuras tās pārstāv. Tās ir objektīvas likumsakarības. Jo viss, kas atrodas apziņā arī materializējas reālos dzīves notikumos, bet savukārt grahas ir karmas realizācijas instrumenti, kas noteiktā laika periodā izsauc vienu vai otru notikumu. 
Tāpat pasākumus, kuru mēs veicam kādā konkrētā laika brīdī, nonākot attiecībās, izvēloties dzīves vietu, transporta līdzekli u.t.t., kopējā grahu situācija uz notikuma brīdi radīs savu enerģētisko ietekmi. Tie ritmi, tās enerģētiskās vibrācijas ko tajā brīdī nes grahas arī ietekmēs mūsu pasākumu rezultātus, jo cilvēks un kosmos ir savstarpēji integrēti. Mikrokosms un makrokosms veido vienotu integrālu veselumu.
Katra no šīm grahām rada noteiktas karmiskās tendences atkarībā no tā, ko cilvēks savās daudzajās dzīvēs veicis. Ir tā, kā Krišna saka Ardžunam "Bhagavat Gitā": ”O Ardžuna, cilvēkam ir pilnīgi brīva griba veikt jebkuru rīcību, bet viņam nav nekādas izvēles karmas augļu saņemšanā".
Pastāv trīs veida pamata karmas.
1. Samčita - karma - tas ir visas karmas kopējais katls, kurā ieliktas tās karmas, kuras esam veidojuši visu iepriekšējo dzīvju laikā.
2. Prarabha - karma ir tā nenovēršamā karma, kura ir jāatstrādā šajā dzīves posmā. Ir noteiktas grahas, kas paņem konkrētas Prarabha karmas devu no Samčitas - karmas "katla" un cilvēkam piedzimstot iedod to līdzi. Tā ir karmiskā ase, ap kuru griežas svarīgākie cilvēka dzīves notikumi.
3. Tad ir Agami - karma, tā ir karma kuru veidojam šajā brīdī un kuras augļus varam gaidīt jau tuvākajā nākotnē vai ar tālākas nākotnes perspektīvi.
Prarabha karma dalās vel trīs karmas veidos.
1. Dritha karma- karma, kura nepadodas ietekmei.
2. Dritha- Adritha karma, kuru var daļēji ietekmēt.
3. Adritha karma - karma, kuru var ietekmēt un izmainīt. Kā, piemērs, cilvēks saslimst un ja viņa slimība ir saistīta ar Dritha karmu, tad faktiski nav izredžu izveseļoties. Ja slimība saistīta ar Dritha- Adritha karmu, tad izveseļošanās būs daļēja, bet ja slimība ir saistīta ar Adritha karmu, tad cilvēks izveseļosies pilnībā. Grahas uz dzimšanas brīdi arī parāda kādas no šīm karmiskajām tendencēm ir saistīta viena vai otra dzīves sfēra.
Jogas mācība šajā sakarā vēsta to - jo augstāks ir apziņas un izpratnes līmenis, jo lielāka iespēja mainīt esošās karmiskās tendences. Tāpēc vēdiskajā tradīcijā pastāv speciāla upaiju sistēma, stratēģija, kas palīdz kompensēt negatīvas astroloģiskās tendences, pielietojot speciālas, gadu simtiem pārbaudītas metodes.
Šī vēdiskā zinātne palīdz saprast to, ko Kosmiskais Saprāts grib mums iemācīt, jo grahas ir kā dzīves ceļa zīmes, kas mūs māca un brīdina.
                                                            HARE OM TAT SAT