Šankja Šastra

Viss (cilvēki, dzīvnieki, ēkas, notikumi, apstākļi) šajā pasaulē ir vibrācijā un Brahmans, radot pasauli, radīja ciparus, lai visu šinī pasaulē varētu izmērīt.

Vēdiskā numeroloģija jeb šankja Šastra (tulk. no sanskrita "pārskaitīšana") ir zinātne par šo vibrāciju frekvencēm un katrai vibrācijai piešķir ciparu, tas savukārt ļauj izprast cilvēkus, notikumus, apstākļus utt.

Zinot numeroloģisko priekšmeta nozīmi, mēs zinām visu par šo konkrēto priekšmetu. Vibrācijām ir kodi un Šankja Šastra šos kodus atšifrē.

Šankja Šastras objekti ir praktiski viss, kam var piešķirt ciparu nozīmi, Šankja Šastra ļauj arī prognozēt pat notikumus. Pavisam deviņas pamata vibrāciju (impulsu) bāzes, tāpat kā 9 grahas. Jebkurš skaitlis, var tikt reducēts līdz vienam ciparam. Piem: 129 1+2+9=3, attiecīgi visu kontrolē 3-ks.

Dživas skaitlis - dzimšanas dienas datums, ja sastāv no diviem cipariem, tad reducē, lai nonāktu līdz vienam ciparam. Katra diena sākas un beidzas ar saullēktu (ilgst no saullēkta līdz saullēktam). Piem: ka, ja cilvēks dzimis plkst. 02:00 naktī, tad pēc dzimšanas apliecības sanāk, ka cilvēks ir dzimis 13.datumā, bet pēc Šankja Šastras - 12.datumā. Dživas skaitlis parāda to, kāds cilvēks ir principā, ko no viņa var sagaidīt un ko nē.

Karmas skaitlis - parāda vispārējo cilvēka karmas virzību. Ņem dzimšanas datumu - dienu, mēnesi un gadu saskaita kopā 30.05.1979 (3+5+1+9+7+9=7). Devītniekus var izlaist, jo tie aritmētiski neietekmē rezultātu. Karmas skaitlis parāda, kāda būs cilvēka dzīve, parāda kursu, pa kuru cilvēks iet. Vēdiskajā tradīcijā izmanto deviņus skaitļus un nulli, kas saucas "shunjata", kas nozīmē tukšumu. Nulle ir vissliktākais cipars, kāds vien ir, jo tas izjauc visu maiyu. Ja cilvēka dzimšanas datumā ir nulles, tad tas nav pārāk labi, nuļļu skaitam datumā ir nozīme, jo vairāk, jo sliktāk. Dzīvē pēc iespējas vajag izvairīties no nullēm visās dzīves sfērās.