KAS JĀZINA PAR ASTROLOGU

Astrologa arods salīdzināms ar ārsta darbu. Abiem ir daudz atšķirīgā, bet arī daudz kopīga. Vismaz no klienta/slimnieka pozīcijām raugoties, abus bieži apmeklē, lai ārstētu sekas.

Ārsts dakterē miesu, astrologs palīdz atrast iekšēju „kaiti” un „izdziedēšanas” ceļu. Paldies Dievam, arvien vairāk ir ārstu, kuri fiziskas vainas tiecas izskaidrot ar iekšēju/psihisku paškaitējumu.

Medicīnas iespējas mūsdienu cilvēkam ir saprotamas.

Astroloģijas – diemžēl, arī dēļ pašiem astrologiem – ne visai.

Iesaku: sākotnēji uz astrologu raugies kā uz ārstu!

Tiekoties izklāsti savas „slimības” pazīmes, vēlmes un dialogā izrunā, kādēļ esi nācis, jo svarīgs ir dialogs un savstarpējā sapratne. Astrologs nav gaišreģis, kam viss jāuzmin, lai gan profesionālam astrologam tāpat būs skaidrs cilvēka nākšanas iemesls (te palīdz horārā karte u.c. astro tehnikas). Par vienu un to pašu var runāt ļoti dažādos veidos. Piemēram, ārsti savā starpā par kaiti runās citādāk nekā ar pacientu, tāpat arī astrologs ar citu astrologu vai planētu ciklu nepārzinātāju runās atšķirīgi.

Astrologa tāpat kā ārsta uzdevumi sasaucas ar slavenā Hipokrāta skatījumu.

Hipokrāta zvērestā teikts: „Ja man ārstējot vai neārstējot gadītos redzēt vai dzirdēt par cilvēku dzīvi kaut ko, kas nevienam nebūtu jāzina, es par to klusēšu un, glabājot noslēpumu, nekad nevienam to neteikšu.”

Klientam ir jāzina, ka saruna ir konfidenciāla. Diemžēl tas nav pašsaprotami un pat pārāk bieži dzirdēts par astrologiem, kuri to neievēro.

Hipokrāts arī uzsvēris: "Ārsts, kurš nezina astroloģiju, nevar saukties par ārstu. (..) Pirms ķerties pie slimnieka ārstēšanas, ir jāsastāda horoskops.” Laba norāde arī pašiem mediķiem kā normu uztvert slimniekus, kas konsultējušies ar kompetentu (!!!) astrologu.

Un būtiskākais no Hipokrāta zvēresta: „Slimniekiem, cik spēšu un pratīšu, es došu tikai labas pamācības, kas nestu svētību un nedarītu viņiem nedz netaisnību, nedz ļaunumu.”

Arī Kabala saka, ka viens no lielākajiem grēkiem ir tieši „cilvēka rakstura nogalināšana”. Tas ir tiešs mājiens arī astrologiem, kuri uzdodas, ka „zina visu par visu”.

Hipokrāts: „Es nekad neoperēšu akmens slimniekus, bet ļaušu to izdarīt šīs mākslas pratējiem.”

Kopš vien esmu konsultējis, jautājumos, kuros nebiju kompetents, es ieteicu zinošākus kolēģus. Tāpat devu iespējas daudziem astrologiem savā lapā www.astrologi.lv izteikt domas, popularizēt sevi caur rakstu darbiem un pētījumiem. Pat entuziasmā un labvēlībā sarakstīju grāmatu par Latvijas spilgtākajiem astrologiem, atklājot viņu profesionālo pusi. Liels bija mans pārsteigums, redzot, ka solidaritāte un sadarbība nav gluži ierasta prakse to vidū, kuri sevi dēvē par astrologiem.

Te nu nonākam pie astrologa kompetences robežām – ko var un ko nevar konkrēts astrologs? Vājākā punkta, kas rada ačgārnu priekšstatu par astroloģiju kā tādu un pašiem astrologiem.

Kā vēsta informācija no skolām, pavisam astroloģiju tā vai citādi Latvijā ir apguvuši vismaz 3000 interesentu. Sertificētu astrologu skaits tuvojas 150. Pat es kā astrologs, kurš aktīvi interesējas un seko līdzi kolēģu aktivitātēm, nezinu, kāda ir katra specialitāte un kompetence astroloģijā.

Par ārstiem ir skaidrs: no terapeita negaidīsim kompetenci sirds ķirurģijas jautājumos, bet jebkura ģimenes ārsta pienākums ir dot nosūtījumu pie konkrēta speciālista. Ne tikai iedot „saujiņu ripas” un mierināt ar „gan jau pāries!” Un arī pats slimnieks zina, ka terapeits nebūs glābējs, ja vajadzēs gulties zem skalpeļa.

Ārstu kompetenci reglamentē likumi, tiem ir saistošas biedrības utt.

Astrologa minimālo – terapeitisko līmeni nosaka vien astrologa sertifikācijā iegūta sertifikācijas apliecība, kuras nozīmīgums ar katru gadu acīmredzami mazinās. Par iemesliem vari izlasīt šeit.

Astrologa sertifikāts nosacīti būtu pielīdzināms terapeita zināšanām. Nav daudz un tomēr – klientam būtu jāsāk ar to, ka jānoskaidro, vai astrologam ir sertifikāts?

Ko šis sertifikāts pasaka par astrologa zināšanu specifiku, konkrētu jomu pārzināšanu? NEKO!

Tādēļ katra astrologa pienākums būtu skaidri pamatot savas zināšanas konkrētā sfērā. Piemēram, nav iedomājams astrologs, kurš konsultē veselības jautājumos bez medicīnas diploma! Tā ir ļoti specifiska tēma un nepietiks, kā smejies, ar to, ka pats reiz gūlies zem skalpeļa vai turējis rokās medicīnisko spirtu. Līdzīgi arī uzņēmējdarbībā: nepietiek, ka turējis rokās naudu, un nu sevi dēvē par biznesa astrologu!

Šobrīd daudzi uzrāda, kas gribētu jeb vēl tikai cenšas būt!

Ja astrologs „kautrējas” no zināšanu apliecinājuma uzrādīšanas, bet nekautrējas no konsultēšanas, klientam vajag pieprasīt uzrādīto zināšanu pamatotu segumu.

Kādam jābūt astrologa prakses pamatojumam konkrētā specialitātē:

- pētnieciska darba veikšana;

- akadēmiska izglītība (ārsta, ekonomista, psihologa, jurista, pedagoga u.c.)

- ilggadēja astroprakse + autodidakts

- astrologs strādā(-jis) konkrētajā sfērā.  

Proti, biznesa astrologs ir sertificēts astrologs ar ekonomisko/finanšu izglītību vai atbilstošu ierakstu darba grāmatiņā, kas apliecina viņa profesionālo darbību; vai uzņēmējs ar stāžu, vai veicis pētījumus nozarē un noteikti praktizē astroloģijas un uzņēmējdarbības mijiedarbību.

Pieminot šo visu, arī rodas pārliecība par konkrēta astrologa kompetenci, vai ne?! 

Astrologs nav kurpnieks bez kurpēm.

Izsenis astrologi ir pētījuši to, ko cenšas pārstāvēt. Tāda ir astroloģijas būtība Rietumu izpratnē.

Astroloģija ir tikai zinību instruments,

lielisks palīgs citu nozaru profesionāļiem

Astrologs bez konkrēta aroda ir salīdzināms ar vidusskolnieku, kurš  vairāk vai mazāk sekmīgi apguvis vielu, bet īstais arods vēl tikai apgūstams. Skaidrs, ka daudzas mūsdienu pasaules sfēras astroloģijā ir pilnīgi inovatīvas, piemēram, IT specializācija. Tādēļ ir svarīgi, ka astroloģijas zinības kā universālu „instrumentu” apgūtu tieši citu nozaru profesionāļi.

Astroloģija ir kā instruments, kura noderība ir atkarīga tieši no konkrētas personības rakstura un specifiskām zināšanām.

Astroloģija ir simboliska un izmantojama visās sfērās, atbilstoši astrologa zināšanu plašumam un dziļumam. Ne velti saka: cik astrologu – tik astroloģijas!

Latvijā izveidojies, ka starp astrologiem ir ļoti daudz ezotēriķu, kuriem trūkst saturīgas akadēmiskās izglītības un pieredzes. Tādēļ šobrīd starp astrologiem nav daudz tādu, kuri būtu kompetenti diskutēt ar matemātiķiem, fiziķiem, ķīmiķiem u.c. mūsdienu zinātņu pārstāvjiem. Šādu diskusiju trūkums noved pie tā, ka zinātnes pārstāvji joprojām uzlūko astroloģiju kā astronomijas „noklīdušo māsu”. Un to lielā mērā apstiprina simtiem vidusmēra „astrologu”, kuru vairums, kā novērots, pat nezina, ko ar to visu iesākt. Un arī viņi sabiedriskajā domā pārstāv astroloģiju un izpratni par to! Tieši tādēļ astroloģija vairāk var iegūt, uzrunājot dažādu nozaru profesionāļus. Kuri kļūst nevis par kārtējiem ierindas astrologiem, bet izmanto astroloģijas zināšanas savā nozarē! Mēs esam par citu nozaru profesionāļiem ar astroloģijas zināšanām!

Tāds ir astro izglītības projekta www.astroskola.lv pamatuzdevums! Lai būtu kā teica Hipokrāts: "Ārsts, kurš nezina astroloģiju, nevar saukties par ārstu. (..) Pirms ķerties pie slimnieka ārstēšanas, ir jāsastāda horoskops.” Ārsts paliek ārsts, bet arī astroloģijas zinībās svaidīts.

Noskaidro konkrēto – negaidi aptuveno!

Ja klients negaidīs no vidusmēra astrologa, kurš „zina visu par visu”, padziļinātu astroloģijas metožu pārzināšanu, tad arī netiks nodeldēts profesionāla astrologa pārstāvētais arods nekompetentu atbilžu dēļ.

Astrologa pienākums ir zināt savu spēju robežas, atklāti tās paust un vajadzības gadījumā ieteikt citus kolēģus, kuri ir kompetentāki konkrētajā jomā.

Klienta pienākums pašam pret sevi ir zināt, kādu speciālistu apmeklēt. Vai tiešām Tu nopietnu kaiti ārstētu pie kaktu daktera, ieskrienot pa ceļam no darba uz mājām?!

Kabala u.c. ezotēriskās mācības saka, ka miesas kaites rodas no gara un apziņas kaitēm. Apzināties savu personības kodolu, raksturu un darīt to pie kompetenta speciālista (smalkā plāna ķirurģija) ir harmonijas rašanās ceļš un reizē cēlonis, kas secīgi izdziedina arī miesu kaites (sekas). Kas ir to pašu dakteru kompetence.   

Tādēļ cieni sevi, savu laiku un zini, pie kā ej pēc padoma!

 

Kristaps Baņķis

KONSULTĀCIJAS

APRAKSTS

 

PAR ASTROLOGI.LV - AR KO LEPOJAMIES

 

RAKSTI MEDIJOS

Čeku dedzināšana:
VID loterija PRET čekudedzināšanu!

Par nāvēm 2018.
Skaties.lv

2018.gada prognoze
kasJauns, 01.2018 

Skaitļi un dzimšanas gadi
NRA, 12.2017
 
Viss rakstīts zvaigznēs
Ieva, 06.09.2017.

Šķiršanās astropadomi,

Mīlestības astroloģija, Nr1.2017.

Saruna ar Dāvidu,
kasjauns.lv, 18.07.2017. 

Saruna ar Dāvidu,

Kas Jauns, 11.-17.07.2017.

Kristāmvārds un kristību datums,

Ievas Padomu Avīze, 28.06.-04.07.2017.

Krustiņš ķēdītē,

Ievas Padomu Avīze, 31.05.-06.06.2017.

Rīgas pils nelaimes,

Privātā Dzīve, 14.02.-20.02.2017.

Par auto numuriem,

Ievas Padomu Avīze, 03.-16.05.2017.

Iekodē veiksmi norēķinu kartē

Praktiskā Astroloģija, 04.2017.

Kādēļ Sirmie tik slaveni?
Privātā Dzīve, 19.-.25.07.2016.

Par krustiņu nēsāšanu
Kas Jauns, 7.-13.06.2016.

Pretstatu šķetinātājs,

Mezgls, 25.05.-07.06.2016.

Melnais Mēness Lilita
Prakstiskā Astroloģija, 05.2016. 

Mildronāta analīze
Praktiskā Astroloģija, 04.2016. 

Kristāmā vārda jēga,
Praktiskā Astroloģija, 03.2016.

Populārie vārdi
NRA, 24.02.2016.

Par slavenību nāvēm
Otkrito, 29.01.-04.02.2016. 

Personas koda nozīme
Praktiskā Astroloģija, 11.2015.

Ekskluzīvi! Raiņa horoskops
Praktsikā Astroloģija, 09.2015. 

Lindas Leen attiecības
Kas Jauns, 14.-20.07.2015. 

Tendences izglītības sistēmā,

Skolas Psiholoģija, 10.12.2014.

Aiziet dzīves briedumā,

Kas Jauns,11.2014

Slavenu cilvēku nāves 
Kas Jauns, 11.2014

Saeimas vēlēšanas,

Citādā Pasaule, 2014

Patiesās Dzīves kalendārs
2014 

Saules vai Mēness cilvēks?
Praktiskā astroloģija, Nr.12/2013. 

Cik pavisam Jaunie gadi 
Praktiskā astroloģija, Nr.12/2013.

Astrologa ietekme (A.Andrejeva)
Kas Jauns, 10.2013.

Eiro ieviešana
Praktiskā Astroloģija, 09.2013. 

Pētījums par satiksmi,
Praktiskā astroloģija, 07.2013.

Attiecību starpība,
Kas Jauns, 07.2013.

Anna Rozīte un saderību eksperiments

Kas Jauns, 05.2013.

Lauris Reiniks un saderību eksperiments

Kas Jauns, 04.2013.

Aijas Andrejevas situācijas analīze,

Kas Jauns, 03.2013.

Čūskas viedumu un gudrību,

Ieva, 06.02.2016.

Prognozes par 2013. gadu,

Raksti avīzēs

Par gaidāmo gadu,
Mājas Viesis, 12.2012. 

2013. gada uzņēmējdarbības prognoze, Hipotēku un Zemes bankas izdevums "HIPO"

"Pasaules gals", 
Kas Jauns, 11.-17.12.2012.

Par "pasaules galu",
Diena, 23.11.2012.

Mēness aptumsumi, 23.11.2012.

K. Skrastiņš - In memorium, Privātā Dzīve, 13.-19.09.2011.

Erotiskais Zodiaks, Ieva, 20.06.2012.

Latvijas horoskops numerologa skatījumā, Citāda Pasaule

"Pūķa dārgumi...", "LA" 17.12.2011.

Komentārs pēc rakstiem medijos
"Rīgas Laiks" samulsis, 06.2011.

Kā sagaidīt dzimšanas dienu, Stella

"Mājas Viesis" Cesvainē, 25.02.2011

"Mājas Viesis" Ancē, 16.02.2007.

Profesijas ziņā SMS neuzticies, "LA", 15.05.2006.

"Mājas Viesis" Inčukalnā,  07.04.2006.

"Saldā Dzīve" - par savedēju. 

"Patiesā Dzīve" - par numeroloģiju.