BŪVNIECĪBA. JURĢI. MĀJOKLIS

Mājas izturība un drošība lielā mērā atkarīga no tās fundamenta. Lai arī cik skaista un brīnišķīga māja neizskatītos, ja pamati ielikti šķībi greizi un nepareizi, ilgstošā laika posmā fasādes sienas var plaisāt un čiku grabu no visas būves vien var sanākt. Ne mazāk svarīgi ir samērot mājas pirmsākumu ar konkrētā cilvēka likteni. Cik daudz māju paliek bez saimnieka...

  • Plānojami arī kredīta ņemšana un būvniecības plānošana, pārcelšanās (Jurģu) laika izvēle.
  • Mājas izturība un drošība lielā mērā atkarīga no tās fundamenta. Lai arī cik skaista un brīnišķīga māja neizskatītos, ja pamati ielikti šķībi greizi un nepareizi, ilgstošā laika posmā fasādes sienas var plaisāt un čiku grabu no visas būves vien var sanākt. Ne mazāk svarīgi ir samērot mājas pirmsākumu a rkonkrētā cilvēka likteni. Cik daudz māju paliek bez saimnieka...

  • Plānojami arī kredīta ņemšana un būvniecības plānošana, pārcelšanās (Jurģu) laika izvēle.