Astrologi.lv sadarbībā ar vēdisko zinību pārvaldītāju

jyotish.lv veidotāju Edmundu Višņevski izstrādājuši

Vēdiskās astroloģijas apguves pilno kursu

Astrologi.lv un astroloģijas apguves partneris Astroskola.lv līdz šim pārstāvējusi rietumniecisko astroloģijas skolu.

Apzinoties Vēdiskās kultūras saknes, iespējas un diženumu, esam spēruši soli arī Austrumu astroloģijas virzienā.
Mūsu mērķis ir dot Tev ieskatu par Vēdisko kultūru, tās garīgo arhitektūru un, jo īpaši, par Vēdisko astroloģiju.

Vēdiskās astroloģijas pamats ir vēdiskās tradīcijas un filosofija. Pats vārds “jyotish” sastāv no 2 saknēm “jyoti” un “isha”, tulkojumā no sanskrita nozīmē “Viedības gaisma“, kas kliedē gara tumsību un neziņu. Tā dod patiesu izpratni par karmiskajām likumsakarībām, kas skar visas mūsu apziņas dimensijas.
Šī zinātne ir saistīta ar debesu spīdekļu izzināšanu par to ietekmi uz cilvēka dzīvi.

Džjotiša pamatā ir zināšanas, kuras ir atnesuši senie riši – būtnes ar ļoti augstu garīgās un intelektuālas evolūcijas pakāpi tādi, kā Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni. Šīs astroloģiskās zināšanas ietver tūkstošiem informatīvo kombināciju, kas skar visus laicīgos un garīgos jautājumus. Līdz mūsdienām tās skolotāju pēctecības ceļā ir nonākušas vēdisko rakstu veidā – sutrās. Nozīmīgākie ir “Brihat – Parašara – Hora – Šastra” un “Prašna Marga”. Liela daļa informācijas ir kodētā veidā, kā aforismi un mitoloģiskās formās, kas neiesvētītajiem neļauj izprast šo zināšanu patieso nozīmi.

Astroskola palīdzēs Tev orientēties visā milzīgajā informācijas plūsmā un izprast Vēdiskās astroloģijas būtību un parādīs, kā integrēt savā dzīvē viedās Vēdiskās zinības integrētā tālmācības (lasāmi materiāli) un klātienes (praktiski semināri) kursā.

Lai to izdarītu, minēsim galvenos Astroskolas rosinātos vēdiskās astroloģijas sekmīgas apguves stūrakmeņus:

 • Sadarbojamies ar vēdisko zinību pārvaldītāju;
 • Mērķis ir apkopot un pasniegt rietumnieku izpratnei pieejamā formā vēdiskos materiālus. Mēs nepretendējam uz „jaunatklājumiem”, bet sistematizējam un piedāvājam to informāciju, kāda ir pieejama un pasniedzēju pārbaudīta praksē;
 • Astroskolas pamatā ir integrēta tālmācības jeb tiešsaistes (on-line) apguves programma, kur lasāmi materiāli latviešu, kā arī krievu un angļu valodās;
 • Ieguvums studentam būs tieši rūpīgi izstrādātais mācību plāns kā, mūsuprāt, sekmīgāk apgūt Vēdisko astroloģiju. Un atbilstoši tam tiks arī strukturēti mācību materiāli. Studiju pamatus sekmīgi var apgūt vidēji 7 mēnešu laikā;
 • Tiem, kuriem atzinums ir svarīgs! Zināšanu apguves noslēgumā plānojam pārbaudes darbu, izsniedzot sertifikātu no licencētas neformālās izglītības mācību centra “Garīgās kultūras studijas” (Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēts 10.02.2011.)
 • Vēdiskās astroloģijas tālmācības sadaļu veido autoru kolektīvs, bet, cienot Austrumu tradīciju zināšanas nodot no Skolotāja skolniekam, sertifikātu parakstīs arī konkrētais Vēdiskais astrologs-skolotājs, pie kura būs apmeklēts noteikts skaits semināru un kārtots pārbaudes darbs.
 • Portāla Astrologi.lv Vēdisko zinību sadaļā publicēts daudz bezmaksas informatīvu materiālu visiem interesentiem.

Reģistrācija un studiju kārtība

 • Iepazīsties ar Astrologi.lv Vēdisko zinību bezmaksas informāciju.
 • Reģistrējies E-pasei un apmaksā kursu Astrologi.lv –  EUR 390
 • Apmaksā mācības. Abiem kursiem ir vienota maksa.
 • Kurss būs pieejams 2 gadus no apstiprinājuma brīža!
 • Apgūsi iegādāto kursu patstāvīgi pēc mūsu norādēm – tā būs teorētiskā bāze.
 • Daļa noderīgo materiālu ir printējami, tomēr pamatā materiāli pieejami TIKAi on-line sistēmā – ne printējami, ne kopējami.
 • Iegūsti pieeju Vēdiskajai E-bibliotēkai, kur apkopoti daudz un dažādi materiāli bez papildus maksas.

 

 • Sertifikācijas kursā (atsevišķa samaksa) – reģistrējies Moodle sistēmā un izvēlies iegādāties JYOTISH sertifikācijas kursu – kārto zināšanu pārbaudes testus un gala eksāmenu, kas sastāv no testa un rakstiskās daļas.
 • Lielāku izpratni iegūsi katrai kursa sadaļai pievienotajos E. Višņevska vizuālajos audio piemēros un skaidrojumos, kas ir pieejami Astroskola.lv moodle sadaļas Sertifikācijas kursā (papildus maksa).
 • Par sekmīgi nokārtotu testu un rakstisku eksāmenu tiešsaistē (pie sava datora paša izvēlētā laikā), iegūsi vēdiskā astrologa parakstītu, Astroskola.lv izdotu un valsts atzītu neformālās izglītības sertifikātu „Apgūta Vēdiskā astroloģija”.Studiju maksa

Apvienotā kursa iegāde apmaksājama Astrologi.lv –  EUR 390

Sertifikācijas kurss – EUR 75 

Vēdiskais astrologs ar 20 gadu pieredzi, jyotish.lv veidotājs 
Edmunds Višņevskis:  “Jyotish mācības varētu salīdzināt ar lasīšanas prasmes apgūšanu. Tikai burtu vietā planetārās enerģijas, zodiaka zīmes, zvaigznāji un to savstarpējā mijiedarbība, kas dod iespēju ielūkoties likteņa grāmatā. Šīszināšanas palīdz saprast saikni starp kosmiskajiem ritmiem un cilvēka likteni. Kā arī izvēlēties garīgo praksi, kas neitralizē negatīvās karmas tendences. Jyotish apgūšana kā garīgā prakse pieder pie Džnāna Jogas (viedības un zināšanu ceļš), un tās pamatkurss dod izpratni par vēdiskās astroloģijas principiem, to, kas ir raši, grahas, bhavas, nakšatras, to ezotēriskajiem aspektiem, un šis kurss ir pirmie soļi, kā šo informāciju salikt vienotā redzējumā – Džanma Kundali tulkošanā.”

Studentiem apmācību cenšos racionalizēt, optimizējot mācību laiku ar maksimālu informācijas apgūšanu. Tāpēc interneta vietnē „e-astrologs” elektroniskā formātā ir pieejama jau gatava informācija par aktuālo tēmu, kas ietaupa lieku rakstīšanu. Mans uzdevums ir iemācīt, kā operēt ar šo jau gatavo informāciju, to sintezējot praksē. Piemēram, kā kartē analizēt situāciju, ja Guru atrodas 9.Bhavā, Karkatā, kontekstā ar citām planetārajām kombinācijām, izmantojot akadēmisko informāciju, radošo pieeju, analītisko domāšanu, kā arī attīstot intuīciju. Tāpat viens no Jyotish apgūšanas faktoriem ir sadhana – garīgā prakse, dhiana – meditācija – enerģētiskā komunikācija ar grahām, izmantojot mantras, jantras, krāsas un citus asociatīvos simbolus. Kā arī Dēvu godināšana – pudža un joga kopumā. Tas viss apgūstams tieši semināros.

 

Tālmācības studiju Pamatkurss

Pilns Vēdiskās astroloģijas pamatu apguves kurss sastāv no desmit sadaļām unpapildmateriāliem. Katru sadaļu pielietojuma skaidrojošu webināru (video + audio) un zināšanu pārbaužu testus atradīsi spapildus - Sertifikācijas kursā. 

Apgūstot šo kursu, iegūsi šo apjomīgo Vēdisko zināšanu pamatus.
Teorētisko sadaļu apguves jēga –  – soli pa solim apgūt zinības, iemācīties (iegaumēt) piedāvātos materiālus. Zināšanu savstarpējā integrācija ir īstā vēdiskā astrologa māksla, ko iespējams saprast ar praktiskiem piemēriem un soli pa solim apgūt klātienes semināros.

1. Kala Purušas apgūšana – ietver zināšanas par Zodiaka zīmēm, Grahu un Raši sanskritu terminoloģiju. Šajā sadaļā var iepazīties ar Kala Purušu – Zodiakālo sistēmu.  Mēs dzīvojam laikā un telpā, savukārt Kala Puruša ir Laika Saimnieks – Kosmiskais cilvēks. Zināšanas par to dod izpratni pēc kādiem principiem mūsu liktenis -– karma – –  realizējas laikā un telpā. Šīm zināšanām ir liela nozīme astroloģiskajā praksē, jo zodiakālā sistēma ir Džanma Kundali (dzimšanas kartes) pamats – – makrokosma un mikrokosma projekcija. Pēc Kala Purušas mēs varam noteikt savu uzlecošo zīmi dzimšanas brīdī – Lagnu, tās raksturojumu, kāda graha (planetārā enerģija) pār to valda, saprast, kā tā mijiedarbojas ar citām zodiaka zīmēm un daudz ko citu, kas raksturo Kala Purušu.

2. Grahas – to nozīme. Karakas, to savstarpējā mijiedarbība, aspekti, uča, niča, svakšetra utt. Grahu leģendas. Šajā sadaļā var iepazīties ar Navagrahām (deviņām planētām).
Grahas – planetārās enerģijas kā karmas instrumenti – turētāji un mūsu apziņas dažādo sektoru atspoguļotāji.
Katram cilvēkam Džanma Kundali grahas atrodas noteiktā konfigurācijā. Zināšanas par to ietekmes likumsakarībām dod izpratni, kā ir strukturēta cilvēka apziņa un no tā izrietošais liktenis.
Aiz visiem procesiem atrodas grahu ietekme, un astrologa uzdevums ir šīs ietekmes – karakas – saskatīt sev visapkārt. Piemēram, ja redzam sporta pasākumus, sacensības, tehniskas, militāras lietas vai konfliktus, traumas, nelaimes gadījumus, tad redzam aiz šiem procesiem stāvošo grahu – Mangala (Marss) dažādās tā izpausmes. Vai arī visur, kur ir informācija, komunikācija, izglītošanās process, reklāma un tirdzniecība, redzam grahu – Budha (Merkūrijs) karakas.
Šīs zināšanas par grahām ļauj labāk saprast sevi un pasauli ap sevi.

3. Bhavu (dzīves sfēru– te īsā domuzīme astroloģisko māju) apgūšana, terminoloģija.
Bhavu savstarpējā enerģētiskā mijiedarbība – Arhipati Joga.
Šajā sadaļā pieejamās zināšanas par Arhipati Jogu ir atslēga, kā tulkot dzimšanas karti. Tā parāda notikumu gaitas dinamiku, to, kā viens vai otrs notikums realizējas dzīvē. Katrai bhavai (dzīves sfērai) ir savs saimnieks – bhaveš. Tas var atrasties vai nu savā bhavā vai kādā citā bhavā. Tas nozīmē, ka bhaveš nesīs savas bhavas ietekmi uz citu bhavu ar visām no tā izrietošajām sekām.

4. Grahu atrašanās Raši (Zodiaka zīmes).

Grahu atrašanās bhavās (planetārā ietekme uz 12 zodiakālajām mājām).
Nozīmīgas zināšanas, kas ļauj pietuvoties dziļākai Džanma Kundali izpētei. Iepazīstoties ar šīm zināšanām, uzzināsi kā 9 grahas enerģētiski mijiedarbojās ar 12 bhavām (Zodiakālajām dzīves sfērām).

5. Grahu atrašanās Bhavās.

6. Arhipati joga – Bhavu savstarpējā mijiedarbība (bhaveš iekš bhavas).

7. Pančanga – Vēdiskais kalendārs. Pamati.

8. Upaijas.

9. Džanma Kundali izvērtēšanas pamatprincipi.

10. Kursam noderīgi papildmateriāli.

Tālmācības studiju Padziļinātais kurss

Pilns Vēdiskās astroloģijas padziļinātais kurss sastāv no 13 sadaļām un sadaļu pielietojumu skaidrojošiem webināriem (video + audio) pie katras sadaļas.

1. Astroloģiskās jogas

Sadaļā „Astroloģiskās jogas” varēs apgūt dažādus Grahu savienojumus, tiem Džjotiš piešķir lielu nozīmi. Jogas tās ir planetārās kombinācijas ar dažādiem astroloģiskajiem rādītājiem gan labvēlīgiem, gan nelabvēlīgiem. Šeit tiks izskatītas aktuālākās planetārās jogas.

2. Navamša
Sadaļā „Navamša” būs apgūstama nozīmīgākā no vargām (dalītajām kartēm). Navamša ir svarīgs astroloģiskais tests, lai vēl detalizētāk izvērtētu gan planetāro stāvokli Džanma Kundalī, gan gūtu padziļinātu  skatu uz cilvēka dharmu un partneru attiecībām.

3. Karakas

Sadaļā „Karakas” vārēsiet iepazīties ar vienu no Džaiminī sistēmas svarīgākajiem instrumentiem – 8 Karakas, kur Grahas būdamas noteiktos grādos kļūst par dažādu dzīves sfēru signifikatoriem astroloģiskajā kartē.

4. Vimshottari dašas
Sadaļā „Vimšottari Dašās” būs apgūstama nozīmīgākā notikumu prognozēšanas metode – Vimšottari Dašas. Uzzināsiet to, kā noteiktos cilvēka dzīves posmos ietekmē likteni viena vai otra Graha.

5. Aštakavarga

„Aštakavarga” unikāla metode, kurā skaitļu veidā, kas kopsummā veido 337 Bindu (punkti), varēs noteikt Grahu pozitīvās ietekmes bilanci – Bindu –  uz Bhavām.

6. Muhurta

Zināšanas par „Muhurtu” dod iespēju atrast vēlamo laiku vienam vai otram pasākumam, piemēram, kā uzņēmuma reģistrācija, laulību slēgšana utt.

7. Dzīves ilguma un nāves rādītāji

Sadaļā „Dzīves ilguma un nāves rādītāji” būs pieejama informācija, kādi astroloģiskie rādītāji kartē veicina vai neveicina mūža garumu.

8. Attiecības, saderība, ģimene

Ļoti nozīmīgas dzīves sfēras ir  attiecības, saderība, ģimene. Vēdiskajā astroloģijā to analizēšanai ir daudz un dažādi testi, kurus varēsiet apgūt šajā sadaļā.

9. Sievietes dzimšanas karte

Sadaļā „Sievietes dzimšanas karte” būs pieejama informācija detalizētai sievietes dzimšanas kartes un ārējo pazīmju izvērtēšanai.

10. Attiecību harmonizējošās metodes

Sadaļā „Attiecību harmonizējošās metodes” varēsiet uzzināt par tām upaijām, kas domātas attiecību sfēras harmonizēšanai, kā arī tam paredzētās jantras, attiecību psiholoģiskie aspekti vēdiskajā tradīcijā un citas metodes.

11. Bērni

Visus tos astroloģiskos rādītājus, kas skar bērnu sfēru analizēšanu, varēsiet apgūt mācību sadaļā „Bērni”.

12. Darbs, karjera, finanses

Astroloģisko skatījumu par arthu, kas ir vistiešākā veidā pakārtota dharmai – – cilvēka vietai sociumā, kas izriet no viņa gunām, prakruti un mentālajām kvalitātēm – varēsiet apgūt mācību sadaļā „Darbs, karjera, finanses”.

13. Prašna

Astroloģisko metodi, kad tiek sastādīts horoskops par kādu no interesējošiem jautājumiem uz jautājuma uzdošanas brīdi, kas ietver arī zīmju valodu Nimita – Šastru,  varēsiet izzināt sadaļā „Prašna”.

Lai pieteiktos studijām reģistrējas/ienāk ar e-pasi.
Apmaksā (EUR 390) un uzreiz iegūst iespēju sākt studijas. 

Studiju sadaļas

Jyotish

Profila attēls

Visas studiju programmas