Džjotiša metodes

Džajotiša piedāvā daudz komplicētas astroloģiskās sistēmas un metodes. Tās ļauj gūt izpratni par cilvēka karmiskajām tendencēm, veikt prognozes, izvēlēties maksimāli piemērotu laiku procesa uzsākšanai un konstatēt saderības tendences.
Vēdiskajā astroloģija balstās uz četrām pamatsistēmām vai skolām.
1. Parašara, 2. Džaimini, 3. Tadžaka, 4. Krišnamurti.


Džataka

Natālā astroloģija, kas analizē – Džanma kundali(dzimšanas karte). Izmantojot cilvēka dzimšanas datus, sastāda tā personīgo horoskopu un nosaka viņa galveno zodiaku un atskaites punktu – Lagnu (uzlecošo zodiaku dzimšanas brīdī). Ņem vērā arī kā atskaites punktu Čandra - lagnu (Mēness atrašanās vietu), tas ir otrs svarīgākais atskaites rādītājs un zodiaka zīme- raši, jo Mēness norāda uz emocionālo stāvokli un apziņas smalkajām vibrācijām, rāda cik emocionāli komfortabli cilvēks jūtas šajā dzīvē. Tāpat izanalizē dažādās planetārās enerģiju ietekmes. Pēta, kā planētas jūtas attiecīgajās zodiaka zīmēs, to aspektus, kā grahas ietekmē dažādās bhavās (dzīves sfēras), kā tās ir pozicionētas nakšatrās (zvaigznāji). Jogas(savienojumi). Kādas uz doto laiku ir dašas (plnetārie periodi). Džataka ietver arī medicīnisko astroloģiju.
Tāpat izmanto vargu sistēmu, kurās kā atsevišķs horoskops atspoguļojas interesējošā dzīves sfēra. Pati svarīgākā no tām ir Navamša – varga.
Aštakavarga (astoņi spēki) ir atsevišķa sistēma, kas parāda grahu pozitīvas enerģijas intensitāti - Bindu uz katru no dzīves sfērām. Aštakavarga skaitļu veidā atspoguļojas šīs tendences.


Gočars

Gočars – grahu (planētu) tranzīts. Tas atspoguļo ikdienas grahu kustību. Pie šīs metodes skatās kā planētas ir izvietojušas šajā momentā, kā arī to tranzītu tālākā laika perspektīvā. Konstatē kā grahas ir attiecībās pret Lagnu un Čandra lagnu (Mēness atskaites punkts). Pēc gočara var izsecināt iespējamās karmiskās tendences kādā sev interesējošā laika posmā.


Prašna

Tā ir metode, kad tiek sastādīts horoskops par kādu no interesējošiem jautājumiem, uz jautājuma uzdošanas brīdi - Prašna – Kundali. Šī pareģošanas tehnika pielieto koncepciju, ka var sastādīt ne tikai cilvēka dzimšanas karti, bet arī horoskopu kādai idejai, notikuma gaitai. Šīs sistēmas ietvaros arī izmanto Nimita- šastru- mācība par zīmju valodu, ka pēc dažādiem ārējiem pazīmju faktoriem, var analizēt iespējamā procesa iznākumu. Nimitā tiek novēroti putni, dzīvnieki, priekšmeti un notikumi. Kā, piemērs, ja cilvēks domā vai plāno kādu lietu, kā arī dodas uz kādu pasākumu ar tālejošiem mērķiem, tad šai laikā strādā zīmes un tās ievērojot un nolasot var izsecināt kādas ir perspektīvas iecerētajam pasākumam. Tapat pie prašanas metodēm var pieskaitīt Svara- jogu, kad tiek prognozēti notikumi, pēc enerģijas plūsmas pa nadi kanāliem, kā ida un pingala


Muhurta

Tā ir metode ar kuras palīdzību izvēlas astroloģiski optimāli piemērotāko brīdi pasākuma veikšanai, piemēram, noteikt kāzu laiku, reģistrēt firmu, uzsākt ceļojumu, noslēgt kontraktu un citas svarīgas lietas. Tāpat, kā veiksmīgi pozicionētas planētas dzimšanas brīdī cilvēkam dod labus rezultātus, tāpat astroloģiski pareizā laikā uzsākts projekts – būs sekmīgs. Piemērota laika izvēle pasākuma veikšanai ir ļoti komplicēta lieta, jāņem vērā daudzi faktori, kas dos savu ietekmi uz procesa gaitu, tā kā nereti sanāk izvēlēties no sliktajiem laikiem- mazāk sliktāko. Viena no muhurtas svarīgākajām tehnikām ir Pančanga. Tā atspoguļo Čanrdas(Mēness) un Surijas(Saules) kustību. 
Čandra pie notikumu gaitas spēlē izšķirošo lomu, tas „ nospiež ” uz karmiskā mehānisma „sarkanās pogas” un process tiek palaist. Pančangā skatās, kādā ciklā atrodas Čandra – augošs (šuklapakš), pilns (purnima), dilstošs (krišnapakš) un tukšs Mēness (amavasja). Skatās kādā fāzē tas atrodas attiecībā pret Sauli – tithi, zvaigznājā – nakšatrā 27 gabalas, karana – tithi pus periods, diena – vara, savienojums – joga, kas rāda Mēness un Saules savstarpējo savietojamību, pastāv 27 saules – mēness jogas. Tāpat svarīgs ir arī kopējais grahu tranzīts - gočars.


Samhita

Samhita – globālo notikumu astroloģija. Tāpat kā cilvēkam var sastādīt personīgo dzimšanas karti, tā arī katrai valstij, nācijai var sastādīt horoskopu.


Kuta

Ar šīs metode palīdzību nosaka cilvēku savstarpējo saderību, kā arī kopīgo attiecību perspektīvas, veidojot tās, kā laulāts pāris, gan kā sadarbības partneri biznesā un arī citas savstarpējo attiecību sfēras. Rāda kāda kopīgā karma veidosies stājoties attiecībās.


Varša Phal

Varša Phal metode ietilpst unikālajā Tadžaka sistēmā, kurā ir vel papildus dažādas astroloģiskās tehnikas, lai iegūtu informāciju, kas nav pieejamas ar citu testu palīdzību.
Varša Phal paredzēta tam, lai izdarītu prognozes periodā no vienas dzimšanas dienas līdz otrai dzimšanas dienai. Tas ir tad, kad Surija(Saule) atgriežas savā sākotnējā punktā. Ar šīs metodes palīdzību var  izanalizēt kādas prioritātes  un notikumi  gaidāmi šajā specifiskajā gada laikā.


Nadi džajotiš

Šīs noslēpumainās astroloģijas pamatā ir seno riši sastādītie horoskopi. Pastāv viedoklis, ka tie ir sastādīti visiem cilvēkiem, kas jebkad ir dzimuši un dzims uz šīs pasaules. Viens no slavenākajiem Nadi džajotiš ir Brigu Muni. Šī džajotiš sistēma ar visiem horoskopiem ir paramparas ceļā nonākusi līdz mūsdienām un to praktizētājus pazīst, kā „Palmu lapu” lasītājus. Šim nolūkam speciāli apmācīti cilvēki, pēc dažādiem testiem atrod vajadzīgā  cilvēka horoskopu, kurā ir ierakstīta pagātne, tagadne un nākotne. 


Sade Sati

Sade Sati nozīmē - septiņi ar pusi. Sade Sati vēdiskajā astroloģijā spēlē ļoti būtisku lomu, jo tas ir saistīts ar Šaņi (Saturna) tranzītu caur Čandras (Mēness) ietekmes sfēru. Čandra atbild par cilvēka emocionālo pasauli un apziņas smalkajām vibrācijām. Toties Šaņi ir tā graha, kuras kontrolē atrodas visa karma. Visur tur, kur Šaņi ir gan dzimšanas kartē, gan tranzītā, dod ļoti jūtamus karmiskos notikumus.  Īpaši šie notikumi sāk aktivizēties tai periodā ko sauc par – Sade Sati. 
No viena Sade Sati perioda līdz nākamajam ir 22 gadu intervāls, tas no zīmē to, ka cilvēks savā dzīvē var piedzīvot vismaz trīs reizes šos jūtamos Saturna ietekmes gadus. Šaņi, septiņi ar pus gadu laikā, savā tranzītā šķērso Čandras 12. bhavu (dzīves sfēra), 1. bhavu un 2. bhavu. Parasti šajā laikā visās dzīves sfēras sāk risināties jūtami notikumi atkarībā no tā, kādas bhavas tas tranzītā šķērso. Šie notikumi skar gan ģimenes dzīves aspektus, karjeru, tuviniekus (nereti Sade Sati periodā aiziet no šīs dzīves vecvecāki, vecāki vai citi tūvi radinieki), finanses u.t.t.  Šaņi skaitās skarbais dzīves skolotājs, kurš māca cilvēku no paša piedzīvotās pieredzes. 
Tas nozīmē, ka šajā periodā var gaidīt gan pārbaudījumus, gan panākumus. Viss atkarīgs, kā cilvēks ir sapratis liktos dzīves skolas uzdevumus. Sade Sati norises gaitu ietekmē arī tas, kā Šaņi pie dzimšanas ir pozicionēts cilvēka horoskopā, kā arī citu faktoru ietekme. 
Tā kā Sāņi šajā laika periodā ietekmēs Čandru – emocijas, jūtu pasaule, tad iespējams, ka cilvēks izjutīs emocionālo spriedzi vai arī vērsīs skatu uz savu iekšējo pasauli. Sade Sati perioda konstatācija astrologam ir svarīga arī tamdēļ, lai tas varētu izskaidrot šī laika uzdevumus, ko no tā var gaidīt un pats galvenais ieteikt upaijas – metodes, kas ļaus šo nevienkāršo "Septiņi ar pusi" periodu aizvadīt harmoniski bez lieliem satricinājumiem.


Upaijas

Viena no būtiskām vēdiskās astroloģijas metodēm ir upaiju sistēma. Astrologs ne tikai iepazīstina klientu, kā viņa dzīvē izpaužas planetārā enerģija, bet arī palīdz sabalansēt šīs kosmiskās ietekmes. Upaijas ir apliecinājums tam, kā vēdiskā astroloģija nebūt neskatās uz dzīvi fatāli.
Astrologs, novērtējot dzimšanas kartē esošo situāciju, konstatē tajā gan stiprās, gan vājās vietas, iesaka cilvēkam upaiju, jeb metodi, kā harmonizēt attiecīgās grahas, atkarībā no to konfigurācijas dzimšanas brīdī. Upaijas ir sava veida ziedojums vai garīgā prakse, kas vieno apziņu ar kādu no Kosmiskajiem pirmsākumiem. Alternatīva darbība tai, kas izraisījušas karmiskos sarežģījumus. Mēs piedzīvojam gan labās, gan ne tik labās dzīves situācijas pateicoties savai karmai, kas savukārt izriet tieši no mūsu apziņas struktūras. Upaiju uzdevums ir transformēt apziņu tādā veidā lai mazinātu negatīvās tendences un pastiprinātu pozitīvās. Var būt dažādi upaiju pielietošanas paņēmieni. Pati iepazīšanās ar Džanma- Kundali (dzimšanas karti), tas ir sava veida kontakts ar grahām, kas palīdz gūt izpratni par savu karmisko stāvokli - arī ir upaija. Tad var būt upaija, kā noteikts rituāls, meditācija, kas ietver mantra - jogu un jantra – jogu, attiecīgo dārgakmeņu izmantošana. Ļoti spēcīgi darbojas arī mitoloģiskie aspekti, kas atspoguļo grahu būtību, jo labi, ja upaijas tiek veiktas ar izpratni par dažādo grahu īpašībām un to ietekmi uz konkrētā cilvēka dzīvi.

Upaijas praksē

Katrai grahai (planetārajai enerģijai) ir savs raksturojušais rādītājs, kas arī izpaužas cilvēka dzimšanas kartē, piemēram, Šukra (Venēra) – atbild par šīs dzīves baudām, komfortu, greznību, radoši mākslinieciskajām izpausmēm, mīlestību un seksu. Vīriešu horoskopā tā atspoguļo partneri (sievieti), bet sievietēm Šukra atbild par ģimenes laimi un komfortu. Tātad, katra graha nes savas planetārās enerģijas ietekmi uz cilvēka dzīvi. Cilvēka dzimšanas brīdī grahas ir attiecīgi pozicionētas gan pret raši (zodiakiem), gan pret bhavām (dzīves sfērām) un nakšatrām (zvaigznājiem). Tāpat katra Graha pārstāv kādu no dzīves sfērām un ir to saimnieks(bhaveš), piemēram, Guru (Jupiters) var būt 10. Karmasthanas- bhavas saimnieks: Karmas realizācija, darbs, karjera, status u.t.t. Ja Guru, kā 10. bhavas saimnieks dzimšanas kartē labi jūtas, tad tas dod iespējas cilvēkam gūt panākumus savā karjerā, ieņemt augstu statusu sabiedrībā, un karmas realizācija būs vērsta pozitīvā gultnē. Varbūt arī tā, ka kāda no grahām ir vāja un var sagādāt raizes gan kā planēta, gan kā attiecīgās dzīves sfēras saimnieks. Arī grahas, ejot savā tranzītā, var atrasties kādu laiku nelabvēlīgā stāvokli. Tas nozīmē to, ka ar šīs grahas enerģiju ir jāstrādā. Grahas ir Kosmiskā Saprāta neatņemama sastāvdaļa, tātad ar grahām var komunicēt ņemot talkā dažādus harmonizējošos un kompensējošos pasākumus, ko arī sauc par – upaijām (sanskrita val.)
Pie upaiju instrumentiem pieder mantra - joga, jantra - joga, simbolu izmantošana, vizuālizācija, meditācija, kā arī sakrālie rituāli, kā pudžas, homas un jadžnas. Veicot šos pasākumus centīgi ar izpratni, dos vel lielāku efektu nekā dārgakmeņu nēsāšana, kas arī ir viens no upaijas veidiem.
Katrai grahai piemīt savs mitoloģiskais tēls - dievišķā forma, kurai savukārt ir savs veidols un atribūti, kas simbolizē tās slepeno spēku. Šīs dievības tiek attēlotas kā vīriešu dzimtas pārstāvji, pat Šukra (Venēra). Tāpat katrai grahai ir sava mantra (pavisam 108), skaņu vibrācijas, kas ir piesātinātas ar īpašu enerģiju. Katrai grahai ir arī sava jantra – enerģētiskā diagramma. Jantra ir mantras un grahas redzamā enerģētiskā forma. Pastāv divu tipa grahu – jantras. Pirmais – numeroloģiskās jantras. Visas numeroloģiskās jantras atveido „maģiskos kvadrātus ” 3x3. „ Maģiskais kvadrāts” – tās ir rūtis ar skaitļiem, kas uzrakstītas tādā veidā, ka jebkura kopsumma vertikāle, horizontālē un diagonālē ir vienāda. Sīkāk lasiet par katru grahu atsevišķi. Otrais – ģeometriskās grahas – jantras, kas veidotas no attiecīgām līnijām un figūrām. Ir arī jantras uz kurām ir attēlotas tām atbilstošās mantras, jo lielāku sadhanas (prakses) efektu dod tad, ja notiek gan meditācija uz jantru, gan vienlaicīgi tiek atkārtota mantra. Tāpat ir jantras, kurās ir attēlotas grahas un citu Kosmisko pirmsākumu simbolizējošas dievības kopā ar „maģisko kvadrātu” un mantru.

HARE OM TAT SAT