Makrokosma un mikrokosma mijiedarbība

Cilvēka apziņa sevī ietver visuma modeli un tiek dēvēta par mikrokosmu. Mikrokosms un makrokosms veido integrālu sistēmu ar savstarpēju mijiedarbību. Tāpēc kosmiskie procesi visciešākajā veidā atsaucās uz cilvēku dzīvi. Kad cilvēks piedzimst, viņš šajā dzīvē neienāk, kā “balta lapa", bet ar jau noteiktu pieredzi un apziņas evolūcijas pakāpi, kas veidojusies daudzo iepriekšējo dzīvju laikā.

Apziņa izpaužas caur pieciem pamata līmeņiem. Čita - zemapziņa, Manas - prāts, Budhi - intelekts, Ahamkara - ego un Atmans - virsapziņa.
Apziņa ir karmas veidotāja, jo caur apziņu projicējas mūsu domāšana, iepriekšējo dzīvju iespaidi, vēlmes, spējas, izpratne par lietām un notikumiem. Tas vis kopumā arī nosaka cilvēka motivāciju, izvēli un rīcību. Savukārt katra rīcība nes sevī rezultātu, ko sauc par darbības un to seku likumsakarību vai karmas likumu. Tas nozīmē, ka caur apziņu reproducējas visi dzīves notikumi. Tā kā mikrokosms un makrokosms ir savstarpēji integrēti, tad Kosmiskā pirmsākuma enerģijas ir tās, kas mūsu karmai liek darboties. Šīs pirmsākumu enerģijas atbild par dažādām dzīves sfērām un saskaņā ar katra karmu veido dzīvi tādu, kāda tā katram no mums ir.