Ištadēva

Individuālā dievība- karmiskais aizgādnis, garīgās attīstības veicinātājs. Kosmiskais Sākums, kas rūpejās par cilvēku no dzimšanas līdz aiziešanai. Komunikācija ar savu Ištadēvu veltot tam mantru(išta- mantra) un dhianu- pastiprina abpusējo enerģētisko saikni, saņemot tā gādību.

Ganešs

To godina pirms kāda procesa uzsākšanas, kā pudža (rituāls), jogas prakse, mācību process utt. Šis Kosmiskais Sākums palīdz pārvarēt dažādus šķēršļus ko uzsākot vai ceļā uz kāda mērķa sasniegšanu. Tāpat Ganeša palīdz pārvarēt dažādas dzīves grūtības. Palīdz gūt panākumus intelektuālas darbības sfēra, garīgajā praksē, biznesā, mākslā, kā arī palīdz atšķirt realitāti no ilūzijas. Dod izpratni par tiem elementiem no kā sastāv matērija un pasaules kārtība. Ganeša ir arī Džajotišas (vēdiskā astroloģija) kurators un pārstāv Grahu - Guru (Jupiters) aspektus. 

Mantra: Om Gam Ganapataje Namah

Lakšmi 

Laimes, veiksme un mīlestības dievietei. Dāvā visa veida veiksmes - gan garīgajā, gan materiālajā sfērā. Ienes harmoniju ģimenes dzīvē. Dāvā pārticību, veselību, veiksmi, viedību, labsirdību, līdzcietību un pašapziņu. Tāpat Lakšmi kuriē Šukras (Venēras) aspektus.  

Mantra: Om  Šrim  Lakšmjai Namah
Gajatri mantra: Om Mahalakšmijai Ča Vidmahe Višnu Patnjai Ča Dhimahi Tanno Lakšmihi Pračodajat

Šiva

Palīdz novērst dažādas negatīvās ietekmes, to skaitā, kas nāk no Šaniščaraja (Saturna) un palīdz uzlabot karmisko situāciju. Meditācija, kas vērsta uz  Šivu- palīdz saglabāt iekšējā miera un klusuma stāvokli. Tas dāvā zināšanas, kas nāk no intuitīvās uztveres, virsapziņu, jo Šiva ir visu ezotērisko zināšanu avots, kā joga un tantra. Godinot Šivu cilvēks iegūst drosmi, ko dod garīgā pārliecība, vairagi spēku (nepieķeršanās, atteikšanās) un garīgo izaugsmi. Tāpat Šivas spēks palīdz piepildīt cilvēku vēlēšanās.
Mantra:  Om Namah Šivaja   Mantra: Om Šiva Šiva Šambo Šankara Hara HaraMahadeva Ra

Kali 

Kosmiskā Māte - MA, jeb Šakti. Arī laika dieviete, kas simbolizē visa radītā un pašreiz pastāvoša neizbēgamu bojā eju. To, ka laiks visu noliek savās vietās, laiks, kas atnes patiesības brīdi. 
Kali godināšana dod svētību mūsu iecerēm, palīdz realizēt sev vēlamo. Kali gādā tā, kā māte gādā par savu bērnu. Kali sargā no visām dēmoniskajām ietekmēm. Palīdz tikt pāri atkarībai un pieķeršanās spēkam, dod izpratni un viedību, harmonizē Šakti (sievišķo) principu.
Mantra:  Om Kam Kalikaja Namah

Durga

Sanskritā nozīmē neuzvaramā. Tā iznīcina visas ļaunuma saknes, kas nes ciešanas šajā zemes dzīvē, kā nabadzība, slimības, netaisnība, ļaunums utt. Viņa savā varenībā neatpaliek pat no Kali.  Durga tā ir arī - maha maija, materiālās pasaules izpausmes galvenais princips. Durga ir apveltīta ar visu dievību simboliem, varenību un atspoguļo Dievišķo Spēku. Kā sākotnējā Šakti tā harmonizē kosmisko kārtību un atbild par dharmas principiem. Tāpat tā izpaužas nepārtrauktā pretstatu cīņā starp labo un ļauno. Meditācija uz Durga - mantru palīdz sasniegt iekšējo harmoniju, apziņas skaidrību, attīstīt pozitīvās īpašības, pasargā no negatīvām ietekmēm.
Mantra:  Om Dum Durgaje Namah


Narajana

Viena no viss nozīmīgākajām Višnu izpausmes formām, kas atbild par kosmisko kārtību, harmoniju un gādā par dharmu. Narajana dāvā dievišķo mīlestību pret visu eksistējošo, viedību, harmoniju un pašrealizāciju. Ļauj tik pāri nezināšanas un egoisma liktajiem šķēršļiem. Dod laimes sajūtu caur Augstākās Patiesības apzināšanos un kalpošanu tai.

Mantra:  Om Namo Narājanaja

Hanumanu

Ekranizē Šaņi – Drišti (Saturna aspektus). Dod enerģiju, drosmi un spēju pārvarēt bailes, grūtības, dod spēku Jūtu un emociju kontrolē.
Mantra:  Om Ham Hanumate Namah


Sarasvati

Zināšanu dieviete, kas atbild par izglītību, mākslu un daiļrunību. Dod milzīgas radošās spējas, patiesās zināšanas, erudīciju, mākslas talantus, artistiskumu, saprātu, paškontroli un mīlestību uz visu skaisto. Dod harmoniju it visā. Sarasvati godina pirms uzstāšanās, lekcijām, grāmatu rakstīšanas un pirms jebkurām radošajām izpausmēm. 
Mantra: Om Aīm Sarasvastjai Namah


Kartikeja 

Šivas  un Parvati dēls. Viņš tiek dēvēts arī par Šivas avatāru, kas palīdz cīņā pret tumsību,  pret tām negatīvajām ietekmēm, kas nāk no smalkās pasaules dēmoniskajām būtnēm, kā arī sargā no laicīgās pasaules nelabvēlīgajām ietekmēm.  Palīdz, ja jāpastāv pa savām interesēm. To Kosmisko Sākumu, kuru pārstāv Kartikeja vel arī sauc par Muruganu un Skandu. Uzskata, ka tam, kurš regulāri daudzina Kartikeju piektdienās- tiek piepildītas viņa vēlēšanās...
Gajatri mantra: Om Thatpurušaja Vidmahe Maha Senaja Dhimahi Thanno Skanda Pračodajath