Tavas 4 individuālās prognozes 

Individuālās prognozes, kas iegūtas izmantojot Tavus dzimšanas datus. Kā laiks, kas aprakstīts Maiju maģisko Prognožu periodu sadaļā, ietekmē tieši Tevi.

Efektivitātes atslēga

13 dienu perioda atslēga ir galvenais personu raksturojošais lielums. Tā norāda uz navālu, kas dod cilvēkam enerģiju un piešķir efektivitāti viena laika viļņa periodā. Pat ja cilvēks apzināti neseko laika ritmiem, šis navāls atradīs iespēju un formu, lai izpaustu sevi cilvēka dzīvē. No tā manifestācijām izvairīties praktiski nav iespējams.

Dievišķais kods

27 dienu perioda atslēga parāda caur kāda navāla enerģiju cilvēks tuvojas Dievam. Garīgi un dvēseliski aug. Izprot un realizē savu misiju. Caur šā navāla principu cilvēks veido savu personālo maģiju. Atstāj enerģētisku iespaidu uz laiktelpas realitātē notiekošajiem procesiem. 3 savaites veido maģisko laika periodu, kurā 3 emocionālās pieredzes plāni – miesas, dvēseles un gara pieredze varēja veicināt jaunu redzējumu. Tā ir savdabīga Māras, Laimas un Dieva Trīsvienība. Viens garīgais pakāpiens tam, kas iet „Gaismas bruņinieka” ceļu. Svarīgākās trejdeviņu dienas ir 1. – 14. – 27.  Materiālajā plānā 27 dienu cikls nestrādā. Priekš tā ir citas laika līnijas. Caur kuru no 20 Dieva aspektiem izpaudīsies Tavs dvēseles viedums nosaka trejdeviņu kods.

Matērijas kods

63 dienu laika perioda atslēga ilustrē – kāda enerģija materializēsies priekš dotās personas – kādas navāla izpausmes viņam būs jāapgūst, ja viņš vēlas stabilitāti, drošību un panākumus materiālajā plānā. Ja cilvēks doto enerģiju nepārvalda, tad caur šo navālu materializējais (zemais astrāls) jeb kaislības, slēptās vēlmes un kārdinājumi.

Sociālais kods

91 dienu perioda atslēga norāda kādu enerģiju cilvēks translē sociālajā vidē. Izmantojot kādu enerģiju viņš var ietekmēt sociumā notiekošos procesus. Aktīvais navāls šai 91 dienas periodā nosaka kādu enerģiju cilvēks neapzināti attīsta un translē uz vidi. Izmantojot šo enerģiju viņš var ieslēgt procesus, kuri attīstas gada kvartāla periodā. Caur kādu enerģiju šajā sociālajā struktūrā tiec iesaistīts – norāda skaitliskais kods (1.-91.) sociālās telpas piramīdā. Ja Tava iniciatīvas neko nespēj izmainīt sabiedrībā un sociālajos procesos, vari palikt praktiski nepamanīt manifestējošā kvartāla (91 diena) navāla ietekmi savā dzīvē. Bet ja esi sociāli aktīvi un piedalies sabiedriskajos procesos – tad iniciatīvas izpaudīsies tieši caur tā navāla principu, kurš dotajā kvartālā atradīsies iepretim Tavai sociālā koda atslēgai. Caur šo enerģiju Tu atstāj iespaidu uz saviem skolniekiem, padotajiem darbā un paziņu loku, kurā Tev ir ietekme un autoritāte.

Lai periods būtu veiksmīgs, var meditēt uz noteiktā perioda navāla attēlu.