Čika laiki, Dižčiks un RetroCilpas

Noskaidro, vai šodien ir gaidāms Čika laiks. Čika laikā netērē laiku praktiskām nodarbēm, bet pavadi to radošām nodarbēm un dvēselisku jautājumu risināšanai!

Par Čika laiku sauc periodu, kad Mēness it kā atpūšas no citu debess ķermeņu ietekmes. Praktiskām darbībām, no kurām gaida konkrētu rezultātu, tas būs Tukšs laiks. Savukārt, dvēseliskām nodarbēm, mācībām, sarunām un atpūtai - vislabākais. 

Retrocilpas: raugoties no Zemes, planētas pārvietodamās met šķietami atpakaļejošas cilpas. Direktā jeb tiešā kustībā planēta pauž savu dabisko raksturu, ļaujot arī cilvēkiem brīvi realizēt savas ieceres, atbilstoši planētas dabai, raksturojumam. 

Retrogrādā periodā planēta koncentrējas uz iekšēju sakārtotību, resursu pārdali, pārskatīšanu, atgriešanos pie iepriekšējām iestrādēm, pie atkārtojuma, cilvēki no ārpasaulīgām lietām labprātīgi vai tiek spiesti pievērsties gara un iekšējās pasaules plānam. Retrogrādā planētu cilpas pārliek ietekmi no savas redzamās darbības un “kustības uz priekšu” uz planētai atbilstošu procesu bremzēšanu. Šajā laikā nevajag uzsākt jaunus planētai atbilstošus projektus. Labākais, ko retrogrādā stāvoklī var darīt, ir padziļināti pētīt un izstrādāt planētai atbilstošo enerģiju. Cilpu apzināšana ir kā rifu karte kuģa kapteinim, paverot lielākas iespējas prognozēt kļūmes dažādās sfērās un izmantot tās kā atspērienu.