ASTROKARTE: prognožu metožu vizuāli paraugi

Populārākās prognozes ietver - natālu, tranzītu, progresiju un direkciju uz konkrētu datumu, kā arī iespēju pārvietoties prognožu laikā pie katras kartes atsevišķi, tādējādi, izprintējot prognozes, tās var būt noderīgākās, jo ļauj aplūkot katru veidu atsevišķā Tev vajadzīgā laika dinamikā. 
Astrokarte ir būtisks ieguvums prognožu astroloģijā kā pārskatāms rīks populārāko prognožu metožu pielietošanai. Īpaši svarīgi – Astrokartē tās ir visprecīzākās, jo atbilst jaunākajām efemerīdām. Pieejamas tranzītu, progresiju un direkciju prognožu metodes atsevišķi un kopā, kā arī iespēja mainīt datumus un laiku pie katras metodes atsevišķi. Tādējādi izprintētas prognozes var būt noderīgākās, jo katrai metodei būs vajadzīgais laika periods. 

Astrokartes izveidē ir izmantoti pēdējās NASA efemerīdas jeb visprecīzākās planētu koordinātas, tādēļ datu atšķirības no ZET, Uranus uc tradicionālajām kartēm ir par labu mūsu Astrokartei. 

Piemērs Tranzīta metodei, kurai līdzīgi ir arī progresiju un direkciju metodes vizualizācijas.