Vārda, uzvārda izvēle

Jebkuram vārdam, kas sastāv no burtiem, atbilst savi skaitļi, kuru enerģētika var palīdzēt cilvēkam vai tieši otrādi bemzēt attīstīt talantus un liktens dotās iespējas. 

Vārda reģistrācijas oficiālais datums (iekļauts pasūtijumā) ir svarīgs, jo darbojas kā iniciācija. Tas nosaka arī bērna saistību ar valsts iestādēm, kā arī palīdz daudz sekmīgāk iedzīvoties bērnam reālajā pasaule, kā arī dod/nedod bērna vārda labskanīgumu sabiedrībā. 

Par Kristāmo vārdu (atsevišķs pakalpojums). Kristāmo vārdu neiekļauj numeorloģiskajā kodā, bet tas ir svarīgs "bonus", atslēgvārds bērna garīgās vertikāles-kontaktu veidošanai. Kristāmo vārdu saskaņo ar Numeroloģisko kodu, matricām, cikliem un tas palīdz aizpildīt trauslākos "robus" bērna matricās, savā veidā, lūdzot , aziliekot vārdu Tur Augšā. Tieši tādēļ Kristāmais vārds darbojas kā "slepenais kods", ko neizpauž publiski nevienam. To ieteicams pieskaņot svētajiem (un viņu veikumam).  Kristību datums ir viens no svarīgākajiem garīgā ceļa datumiem, ja ne pats svarīgākais, tādēļ to ieteicams rūpīgi izvēlēties un darīt to laikus. Astrologs/numerologs var ļoti palīdzēt. Ne velti pareizticīgo baznīcā ir pat īpaši kristību/laulību datumi un arī datumi, kad to neiesak darīt. Savā darbā - datuma izvēlē - saskaņoju visas šīs nianses. 

Izmantotās tehnikas

Pamatā izmantoju numeroloģiju, bet skatos arī horoskopu un atbilstošu planētu vibrācijām un numeroloģiskajai metodoloģijai pieņemu lēmumus. 

Vārda un/vai uzvārda izvēle jaundzimušajam no piedāvātajiem variantiem, samērojot ar uzvārdu, dzimšanas datiem un vecāku Numeroloģiskajām matricām un kodiem. Tātad savā darbā skatos visu ģimenes Numeroloģisko kodu kopsakarības, samēroju tās ar bērna individuālo potenciālu un iespēju to izpaust. 

Rezultātā izvēlos vārdu + uzvārdu, kas:

Tas viss prasa manu kā konsultanta laiku, tādēļ iegūtais rezultāts ir mans atzinums, kurš vārds un uzvārds ir tas visharmoniskākais + labvēlīgākais oficiālās reģistrēšanas laiks. 
Iedotos vārdu variantus sanumurēju pēc to labvēlīgās prioritātes un skaidri pasaku, kuri noteikti neder.  

Skaidrojums par bērna raksturu un iespējām neietilpst pakalpojuma cenā, tas iespējams papildus konsultācijā vecākiem, kad bērnam jāizvēlas pulciņi un sāk iet bērnudārzā. 

NB! Ja gribat bērnam dot 2 vārdus, rēķinieties, ka abos arī ikdienā būs jāsauc, jo saukšana tikai vienā no tiem traucē bērna pilnvērtīgu attīstību. 

Bērnu vārdu izvēle man sagādā īpašu prieku! :)

Esmu līdzējis dot vārdu jau ļoti daudziem mazuļiem.

Raksts par Vārda un uzvārda nozīmi