Gada prognozes - Solārs un Saules atgriešanās 
Gada prognozes nav iedomājamas bez Saules atgriešanās kartes (Revolūcija) izveides, kas atspoguļo personas planētu izvietojumu precīzajā Saules atgriešanās grādā. Mainot valstis un pilsētas, mainās horoskopa mājas un gada notikumi pēc dzimšanas dienas. Solārs - uz precīzo Saules atgriešanos veidota tranzītkarte pret dzimšanas karti, kas atspoguļo gada aktualitātes mijiedarbībā ar indivīda bāzes planētām, dodot harmonijas, spriedzes raksturojumu.