Kalendāra sadaļu nozīme un pielietojums

Atspoguļo uz visiem attiecināmo laika plūsmu. Informācija ir universāla un ietekmē ikvienu.  

Lai saprastu šodienas vai izvēlētās dienas nozīmi, katra sadaļa skatāmā secībā no kriesās uz labo pusi. Visas sadaļas ir vienlīdz svarīgas pilnīgai laika izpratnei. 

Savaite

Iedomājieties smilšu pulksteni caur kuru nevis birst smiltis, bet gan emocionālā enerģija pārvēršas pieredzē. Ik pēc 9 dienām šis pulkstenis tiek apgriezts otrādi un pieredze apakšējā kolbā sāk krāties no jauna. Pieredzes uzkrāšanās ilgst 8 dienas – 9. diena ir uzkrāto emociju transformācijas diena. 

9 dienu savaite ir laika periods kurā uzkrājas un 9. dienā transformējas cilvēku emocionālā pieredze, uzkrājas jūtas. 9 dienu nedēļa ir laika periods, kurā mēs varam viegli noturēt emocionālo lādiņu, lai saniegtu izraudzīto mērķi. Savaite ir zemapziņas nodoma koncentrācijas periods.

Pirmās dienas ir vieglākas, bet 7. un 8. smagākas. Savaites laika periodā mēs it kā virzamies no perifērijas uz centru. Emocijas kļūst ar vien dziļākas, koncentrētākas. Izvēles brīvība kļūst mazāka. Mēs it kā rauj iekšā emociju atvarā, bet 9. dienā mēs no tā atvara iznirstam. Tāpēc to sauc par svētīto dienu jeb Svēti. Tas ir tas „zelta grauds”, devītnieks mērķa centrā, piltuve kurā satek emocijas. Ja 9. dienā mēs uzkrātās emocijas pārstrādājam (izdaram vajadzīgos secinājumus, piedodam sev un citiem), tad Svētes valdošais navāls dod pozitīvu impulsu nākamo astoņu dienu emocionālajai pieredzei. Jo domājot pozitīvi, mēs pievelkam pie sevis pozitīvo (gan cilvēkus, gan notikumus). Ja mēs uzkrājušās emocijas netransformējam caur izpratni, tās transformējās – kā pagadās (nostrādā laika straumē ieliktā automātiskā „zip” funkcija un uzkrājušās emocijas tiek aizslaucītas apziņas pagultē). Bet tad arī nākamajās astoņās dienās mūsu emocionālā pieredze veidosies, kā pagadās. Pārsvarā tā, kā diktē pirmās savaites dienas navāls.

Tātad varam droši apgalvot, ka savaite tāpat kā sajūtas, var veidoties gan pozitīvā, gan negatīvā gultnē. Pozitīvais jeb strukturētais skaits būs – 0;1;2;3;4;5;6;7;8.  Negatīvais jeb automātiskais laika plūdums skaitīsies kā – 1;2;3;4;5;6;7;8;9.  Abos gadījumos mēs iegūstam 9 dienu nogriezni. Atšķirība ir tikai šo nogriežņu kvalitātē. Ja mēs svinam Svēti jeb sakrālo dienu - veltam to pārdomām, meditācijai - mūsu personālā dzīves laika kvalitāte ir jūtami augstāka, nekā tad ja dzīvojam neapzinoties dienu vērtību.

8 dienu periodā iegūstamo emocionālo pieredzi nosaka 1. Savaites dienas navāls.

1. un 2. diena savāc informāciju no vides.
3. diena šīs informācijas iespaidā veido pirmo darbības impulsu.
4. un 5. diena dodas dziļākos patiesības meklējumos. Tiek aizķerti dziļāki zemapziņas slāņi. Motivācija kļūst par vēlmi.
6. diena mēģina šo vēlmi realizēt, nodemonstrēt, izpaust iekšējo pasauli.
Bet tas vēl nav viss, 7. un 8. diena iet vēl dziļāk. Tur kur guļ kolektīvais neapzinātais un iepriekšējo dzīvju programmas. Šeit vēlme kļūst par pārliecību, kas 9. dienā var atnest atklāsmi. Tikai 9 ir absolūtās atziņas vai patiesības diena. Visās pārējās ir tikai taisnība. Seklāka vai dziļāka, bet tikai taisnība – kas katram ir sava.

Taisnība vienmēr ir emocionāla, bet patiesība ir bezkaislīga. Tāpēc 9. savaites diena nostrādā, kā savdabīga emocionālo programmu izdzēšana.  Mūsu pārdzīvojumi izplēn un emociju atmiņas izbalo. Mēs nesajūkam prātā zem uzkrāto emociju nastas un varam turpināt uzkrāt apziņas pieredzi. Svarīgākās savaitē ir 1. un 9. diena. 1. dienas navāls norāda, kādu Dieva enerģijas aspektu izmanto mūsu astrālais plāns, veidojot emocijas. 9 dienas navāls norāda uz kāda dievišķā principa atziņu – iegūst mūsu astrālais plāns.

Planetārais jeb Zemes gads (maiju – tun) sastāv no 40 savaitēm. 9x40 = 360. Aplis. 

Savaites simbols 

Simbols, ko latviešu tradīcija izmanto kā Gada zīmi, vienlaicīgi ir arī Savaites zīme. Rombs tās centrā apzīmē Svēti, bet 8 ziedlapiņas – 8 savaites dienas. Centrs dod enerģiju ziedlapiņām. Svētes navāls – enerģētiskais pamats, kas ļauj pozitīvā gultnē attīstieties Savaites enerģijai 8 dienu periodā. Centra navāls ir transformācijas enerģija, kas izveidojusies no iepriekšējā Savaitē gūtās emocionālās pieredzes. Savukārt 8 ziedlapiņu enerģijas raksturu nosaka Savaites 1. dienas navāls. Tāpēc Savaites centra un ziedlapiņu krāsas jeb enerģijas pamatprincipi atšķiras. Dienvidu centrs veido Austrumu ziedlapiņas, Austrumu centrs – Ziemeļu ziedlapiņas utt. 
Pozitīvās un negatīvās emocijas atspoguļo 8 dienu periodu apkārt "ziedplapiņas" centram.

Efektivitātes vilnis

Periods, kurā iegūstam pieredzi jeb paplašinam apziņu par vienu vienību. Enerģētiskais vilnis sastāv no 13 dienām jeb navāliem. Viļņa tēmu ievada pirmās dienas enerģija , kas virza visus procesus uz noslēdzošās – 13. dienas enerģiju. Procesa tēmas akcents ir viļņa viduspunktā jeb viļņa  septītajā dienā. Laika vilnis ir vadošā navales (1. Atslēga) evolūcija 13 dienu intervālā.

Līdz 7.dienai ieskaitot, cilvēks iegulda savu enerģiju notiekošajos procesos. Panākumi šajā laikā vairāk atkarīga no paša cilvēka efektivitātes, nekā no apstākļu labvēlīgas sakritības. Viļņa otrajā pusē jau darbojas aizsākto procesu inerce. Cilvēkam pašam vairāk nav jāieliek visi spēki, pabeigt iesāktos procesos palīdz vide.

Maiju kalendārā dienas aizsākas tad, kad sāk darboties jauns „navāls” – jauna enerģija. Tas notiek aptuveni 3 - 2 stundas pirms oficiālās datuma nomaiņas pusnaktī. Precīzu laiku pateikt nav iespējams, jo process nav astronomisks (terminēts), bet mistisks (abstrakts). Maiji iztēlojas „navales”, kā dievus, kas nes uz saviem pleciem dienas. Mēs viņus varam asociēt ar sargkareivjiem, kas nomaina viens otru uz vakts. Viena dežūra ilgst vienu diennakti, bet dievi – sargkareivji dažreiz nevar sagatavoties maiņai, dažreiz veic to ātrāk. Tāpat, kā Olimpa iemītniekiem – nekas cilvēcisks viņiem nav svešs.

Latvijas teritorijā navālam ir jānomainās līdz 22:15 vakarā, bet process var aizsākties jau 20:45

Materializācijas piramīda

Lietas un faktori nostiprinas materiālajā plānā. Notiek iedzīvošanās jaunos apstākļos, jaunā lomā. Tik ilgi pār cilvēku var valdīt kāda apmātība vai kaislība. Tāds laiks nepieciešams jaunu darba iemaņu apgūšanai.

63 vienībās dalītā laika līnija, kas satāv no 3 kiniem un 3 vināliem. Tā ir programma caur kuru materializējas neapzinātās vēlmes un bailes. Caur, kuru ienāk pasaulē jaunas formas. Galveno lomu šai periodā spēlē 1. un 4. Perioda diena (navāls). Navāls 1. ir režisors; navāls 4. – galvenās lomas tēlotājs šajā materializācijas priekšnesumā.

Sociālā piramīda

Darbojas sociālās programmas. Viena no 10 Colkina diagonalēm izpauž sevi pilnībā. „Diedziņš aizsākas ar 1 dienu un rit līdz 91 dienai” – kamēr programma iztukšo pati sevi.