7 BIORITMI KATRAI DIENAI

Katru dienu pēc dzimšanas datiem aprēķināts un gaumīgi pasniegti dienas 7 bioritmi:

- emocionālais;

- fiziskais;

- intelektuālais;

- garīgais;

- apziņas;

- estētiskais;

- intuitīvais. 

Īpašās līknēs varēs uzzināt visu bioritmu stāvokli ilgākākam laika periodam.