Astromaģija - laika lūkas 

Šajā sadaļā piedāvājam labākos un spēcīgākos laikus, kad planētas savstarpēji veido īpašu planētu stāvokli:

  • Saules sirdī - Savienojumi/satikšanās - Pārmaiņu jeb planētu tēmu maiņa; 
  • Lilitas/Melnā Mēness savienošanās ar planētām. Karmas pārmaiņas;
  • Planētu savstarpējie savienojumi - satikšanās.

Dienu no dienas planētas savstarpēji mijiedarbojas jeb astroloģijā/astronomijā veido noteiktus leņķiskus aspektus. Tas ir (dis)harmonisks enerģijas nodošanas veids. Praktiskā dzīvē tas izmantojams, lai prognozētu kādi jautājumi nonāks dienaskārtībā. Tas attiecas uz visiem, tikai katrs to uztvers un piedzīvos citādāk.

Visi minetie planetu stāvokļi ir astromaģiski, jo darbojas kā spēcīga INICIĀCIJA, kad laiks palīdz realizet šajā laikā noteiktās darbības caur veiktajiem rituāliem. Tās var dēvēt arī par laika lūkām, kad mainīt karmas ratu.