Astromaģija - laika lūkas 

Šajā sadaļā piedāvājam labākos un spēcīgākos laikus, kad planētas savstarpēji veido īpašu planētu stāvokli:

  • Saules sirdī - Savienojumi/satikšanās - Pārmaiņu jeb planētu tēmu maiņa; 
  • Lilitas/Melnā Mēness savienošanās ar planētām. Karmas pārmaiņas;
  • Planētu savstarpējie savienojumi - satikšanās.

Dienu no dienas planētas savstarpēji mijiedarbojas jeb astroloģijā/astronomijā veido noteiktus leņķiskus aspektus. Tas ir (dis)harmonisks enerģijas nodošanas veids. Praktiskā dzīvē tas izmantojams, lai prognozētu kādi jautājumi nonāks dienaskārtībā. Tas attiecas uz visiem, tikai katrs to uztvers un piedzīvos citādāk.

Visi minētie planētu stāvokļi ir astromaģiski, jo darbojas kā spēcīga INICIĀCIJA, kad laiks palīdz realizēt šajā laikā noteiktās darbības caur veiktajiem rituāliem. Tās var dēvēt arī par laika lūkām, kad mainīt karmas ratu. 

  1. Tavi cikli un Astromaģija

Aktuālās jomas – Saules un Mēness mājās – īpaši svarīgi zināt, kādās Tavas dzīves sfērās (jeb mājās) uz doto brīdi atrodas Saule un Mēness un uz kurām jomām kurā laikā posmā notiks virzība turpmāk.

Pats prognozē notikumus! Tu uzzināsi, kurā laikā, kādas jomas Tev būs visaktuālākās un kurās attiecīgajā brīdī jāiegulda savs laiks, enerģija un resursi, bet kuras jomas dotajā laika posmā nav aktuālas, lai neprasītu no dzīves to, ko tā šobrīd nevar dot.

Indiviudālais Saules un Mēness cikls – Tavi individuālie enerģijas kāpumi un kritumi. Noskaidrosi savu enerģētikas potenciālu visa gada griezumā, lai veiksmīgāk sadalītu savus spēku un  izvairītos no stresa un slimību sindromiem, kas izriet no neprasmes sadzīvot ar dabas ciklu! Sapratīsi, kā aug un dilst Tava enerģija; zināsi, kad ir laiks darboties, kad atpūsties; uzzināsi savus harmoniskākos un disharmoniskākos brīžus; sakārtosi un uzlabosi savu veselību.

Tava individuālā astromaģija – labākie un spēcīgākie laiki, kad Planētas savstarpēji veido īpašu planētu stāvokli, kas ir astromaģiski, Šajos īpašajos mirkļos laiks palīdz realizēt noteiktas darbības caur veiktajiem rituāliem. Izturēšanās, kas būtu jāievēro, lai gūtu labvēlību - harmonizē sevi un vidi, esi radoši un harmoniski aktīvs, ievēro mērenību, pieturies pie labestības vērtībām, esi savas labestības augstumos, apsver nopietnus mērķus un rīkojies to vārdā.