PERIGEJS

Perigejs - (grieķu val. peri priedēklis ar nozīmi ‘vismazākais attālums’ + gē Zeme), ap Zemi riņķojoša ķermeņa (Mēness, Zemes mākslīgā pavadoņa) eliptiskas orbītas punkts, kas atrodas vistuvāk Zemes centram.

Katru mēnesi, Mēness orbītai ap zemi ir Perigeja punkts, kad mēnesis atrodas vistuvāk zemei.

Kad Perigejs sakrīt ar pilnmēness fāzi, tad Mēness novērojams par 12% lielāks nekā, tas ir Apogeja Pilnmēness fāzes laikā. 

Sīkāk par Perigeja ietekmi lasīt >>