Sekmīgākās, prioritārākās un izaicinošākās vietas pasaulē 

Pakalpojums ir noderīgs visiem tiem, kuri vēlas pārmaiņas un interesē noskaidrot piemērotākās vietas pasaulē savai izaugsmei, attīstībai un vēl nebijušiem iespaidiem!


Nebijušu iespaidu gūšanai pakalpojums ir noderīgs arī aktīviem ceļotājiem, kuriem ir svarīgi izaicinājumi, pārmaiņas un izraušanās no ierastās vides!

Kas notiek, kad Jūs pārbraucat uz citu vietu? Nomainās apstākļi, parādās jaunas iespējas, mainās Jūsu izpausmes veids un attieksme, prioritārajās jomās nokļūst spēcīgi dzimšanas kartes rādītāji, kas esošajā dzīvesvietā bija daudz vājākās pozīcijās. Te gan ir jāsaprot, ka dzimšanas karte ar dalījumu pa dzīves jomām un to spēka un vājuma pozīcijām, ir kā vienots trauks, kuru “griežot”, saturs paliek, tikai “pārlīst pa citām iedaļām”, pienesot kādai no dzīves jomām pilnību, bet citai radot iztrūkumu. Tādēļ –  piemeklējot Jūsu pašrealizācijai atbilstošākās vietas, var būt iespējams, ka, piemēram, attiecību jautājumi šajā vietā paliks novārtā, tas ir atkarīgs no Jūsu individuālās kartes. Taču ir iespējams piemeklēt tādu vietu, kurā visas dzīves svarīgākās jomas ir savās maksimāli labākajās pozīcijās!

JŪSU IEGUVUMS

Jūs saņemsiet kartes dalījumā pa kontinentiem un pasaules daļām ar atzīmētiem reģioniem:

Attiecībā uz vietām, kas nesīs jaunus izaicinājumus, Jūsu dzimšanas kartes potenciāls tiek ietekmēts visintensīvāk. Tā kā lieli izaicinājumi un adrenalīna ķeršana iet rokrokā ar risku, izvēloties ceļošanai minētās vietas, obligāti ieteicams apdrošināties!

Ja Jūs vēlaties detalizēti izskatīt to, kā norādītajās vietās risināsies citi Jūsu dzīves svarīgie jautājumi, lūdzu iepazīties ar pakalpojumu Tev labvēlīgākā dzīvesvieta veselībai, attiecībām, karjerai.