Astrologa aroda KB MEISTARSTUDIJA

Astrologa aroda Meistars un mācekļi

Izcils astrologs ir zvaigžņu gudrībās izskolots aroda Meistars. Meistaru raksturo ne tikai viņa personiskie panākumi, harizma, zināšanas, profesionālie sasniegumi un pieredze, bet arī pievienotā vērtība – derīgums sabiedrībai un mācekļi, kuri cienīgi nest Meistara un savu vārdu pasaulē.

Starp Skolotāju un Meistaru ir atšķirība. Līdzšinējā Latvijas astroloģijas vidē, kuru esmu iepazinis, valda Skolotāja gars – akadēmiskā stilā apmāca teorētiskās un apstāsta praktiskās zinības. Diemžēl mazāk uzmanības tiek pievērsts apgūto zinību iedzīvināšanai praksē; svarīgos brīžos jaunpienācējam astroloģijā nav pleca, kurš balsta, kas nodrošina aizmuguri. Proti, astroloģijas skolu beidzēji tiek pamesti savu zināšanu un likteņa varā, maz kāds stiprina varēšanas pārliecību, jo bieži vien skolotājam nav laika – savas lietas darāmas.

Rezultātā Latvijas astroloģijā katrs ir savas vagas arējs, trūkst vienota gara un izpratnes par šo seno mācību un savu piemērotāko vietu – notiek sabiedriska un savstarpēja taustīšanās un dominē maizes rieciena pelnīšana.

Latvijas astroloģijā ir daudz DARU (arodzeļļu), kuri mācās astroloģiju dzīvajā, praktizējot ar cilvēkiem, bet trūkst VARU – Meistaru, kas zinātu, KĀ. Daudz vērotāju un maizes rieciena pelnītāju bez sabiedriskās varēšanas un mācekļiem.

Starp Meistaru un mācekli ir atšķirība. Galvenā – māceklis ir DARIS (darītājs), bet Meistars ir VARIS (varētājs). Lielākā daļa astroloģijas skolu beidzēju pēc studijām paliek bez pamācošas prasmes, kā kļūt par varētāju. Katram vajag kulties, kā nu prot: kā tai parunā, kad, cītīgi kuļoties pa pienu, tas reiz kļūst par sviestu. Varbūt. Ar Vara palīdzību Darim sviests sakultos ātrāk un kvalitatīvi.

Varu dalīties savā pieredzē. Būdams astroloģijas mācekļa arodā (statistika vēsta, ka viens no vairāk nekā 1000 zinības apguvušajiem), sekmīgi apguvu astroloģijas pamatus un... zem zvaigžņotās debess paliku viens ar visu savu lielo interesi – manus talantus neatklāja (negribēja/nespēja?!) neviens Skolotājs.

Diemžēl reti kurš atrada LAIKU un VĒLMI sastrādāties, lai palīdzētu šajā ne vieglajā, bet iekšējas nepieciešamības virzītajā ceļā. Vēl vairāk – pie katra uznāciena ar savu skatījumu saņēmu sāpīgus it kā Varu pliķus. Savu arodu kalu pats, izeju un risinājumus meklēju pats!

Daži, kuriem gribu teikt īpašu PALDIES:

paldies Andrim Račam par saistoši un profesionāli izklāstīto astroloģijas pamatskolu;paldies Gaļinai Svedbergai par profesionāla ceļa parādīšanu astro izpētē, par astroloģijas vidusskolu; paldies par atvērtību un padoma neliegšanu;paldies Aleksandram Sokolovam par astroloģijas universitāti – meistarklasēm, par parādīšanu, ka VAR un kā VAR;paldies Ramazam Zaharjanam par augsta līmeņa profesionālo astro iespēju apzināšanu un inovatīvās astroloģijas, pētniecības atklāšanu;paldies Ingunai Balgalvei par jaunu zinību gaišumu, prāta asināšanu, filosofijas savienojumu ar praksi, idejiskumu un sadarbības garu;paldies darbīgiem cilvēkiem, noteikta ceļa gabala zinību biedriem un aroda skolotājiem: Anitai Masaļskai, Līgai Šironai, Gitai Priedei, Jānim Bēniķim, Jurim Biršam, Maijai Dambei Kolinsai.

ASTRO VARIS meklē DARI (mācekļus)

Meistaru un mācekli vieno PAŠCIEŅA. Māceklis ciena sevi, pats savu un Meistara laiku, daudz mācoties patstāvīgi. Meistars uzņemas atbildību par mācekli, seko līdzi viņa darbībai, apmāca, sagādā pārbaudes darbus, briedina zināšanas un aroda prasmi.

E-astrologs.lv un astrologi.lv ietvaros aicinām Kristapa Baņķa vadībā iesaistīties mācekļu praksē – aroda meistarstudijās.

„MAN IR LAIKS talantīgiem mācekļiem, kuriem nodot savas zināšanas! Man ir, ko dot no savas pieredzes, prakses, un mans maizes darbs nevar būt par šķērsli, lai atklātu mācekļa talantus un tos pilnveidotu. Idejas vieno un zināšanas ir kā Prometeja gaisma. Darbs ir darbs, bet Meistars ir Meistars."

MĀCEKĻA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Māceklis ir apguvis vai apgūst astroloģiju.
Māceklis ir gatavs ne tikai saprast sevi un savus talantus, bet arī dot pievienoto vērtību – līdzdarbojas projektos, pētniecības darbos, izkopj un padziļina iegūtās zināšanas.
Meistara pārraudzībā nodarbojas ar cilvēku konsultēšanu, pārrunā neskaidros jautājumus.
Veido nozīmīgus rakstu darbus.
Izstrādā un izkopj savu metodiku – darba stilu.
Meistara padoms māceklim vienmēr ir pieejams.
Astrologi.lv un e-astrologs.lv platforma īstiem darītājiem!

PIETEIKŠANĀS

Ja Tevi interesē kļūt par Darītāju:

- apsver savu varēšanu
- izsaki konkrēti, kas Tevi interesētu astroloģijā – tēma, pētījumi, rakstīšana utt.

Iestāšanās pārbaudījums ir kādas tēmas izpēte, apraksts vai kāds cits paša ieteikts un savstarpēji atrunāts darbs, no kā iegūtu visa astroloģijas vide.
Un tikai pēc šāda pastāvīga darba seko līdzdarbošanās projektos, Meistara padoms, u.c.  solītais

- raksti kristaps.bankis@astrologi.lv vai zvani 26313134

Paldies manam tēvam un amatniecības aroda LielMeistaram Igurdam Baņķim par dzīves, domu un aroda pamatu! Saknēs ir spēks!

 

AVOTS: http://www.e-astrologs.lv/kb-meistarstudija/

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3610 iesaka šo blogu

Balsot