ĢIMENES "LIETUSSARGS"

 

Sievietes 7 pamatvajadzības attiecībās. 

Ikviens vīrs var kļūt savai sievai neatvairāms, iemācoties apmierināt septiņas viņas galvenās vajadzības.

1. Vajadzība pēc garīgā vadītāja. Viņš ir vīrietis, kam piemīt drosme, pārliecība, atbildība, līdzcietība un stingrs raksturs. Viņš uzņemas iniciatīvu garīgas vides kopšanā ģimenē. Viņš kļūst par spējīgu un zinošu Dieva Vārda pētnieku un visu savu dzīvi veido, balstoties uz Dieva Vārdu. Viņš vada sievu, lai viņa kļūtu par Dieva sievieti, un uzņemas vadīt bērnu mācīšanu par To Kungu. (1. Psalms, Efeziešiem 5:23-27)

2. Vajadzība pēc personiska apliecinājuma/atzinības. Viņš slavē sievu par viņas personiskajām īpašībām. Viņš cildina viņas kā sievas, mātes un mājasmātes tikumus. Viņš citu klātbūtnē atklāti slavē viņu kā brīnišķīgu dzīvesbiedri, draugu, mīļoto un sabiedroto. Viņa jūt, ka neviens viņam šajā pasaulē nav svarīgāks. (Pamācības 31:28-29, Salamana Augstā dziesma 4:1-7, 6:4-9, 7:1-9)

3. Vajadzība pēc personiskas mīlestības (romantikas). Viņš bieži un dāsni veltī viņai mīlestības apliecinājumus. Viņš pastāvīgi ar vārdiem, kartītēm, ziediem, dāvanām un ikdienas uzmanības apliecinājumiem parāda sievai, cik ļoti viņa tam patīk. Iegaumējiet: mīlestība ir tā vide, kurā dzimumu savienība sagādā prieku un veidojas brīnišķīga laulība. (Salamana Augstā dziesma 6:10, 13, Efeziešiem 05:28-29,33)

4. Vajadzība pēc intīmām sarunām. Viņš sarunājas ar sievu izjusti (atklāti un sirsnīgi). Viņš iejūtīgi un ar interesi ieklausās viņas domās (t.i., dvēselē) par dienas notikumiem. Sarunām ar sievu piemīt vēlme saprast, nevis mainīt viņu. (Salamana Augstā dziesma 2:8-14, 8:13-14, Pētera 1. vēstule 3:7)

5. Vajadzība pēc godīguma un atklātības. Viņš ieskatās sievai acīs un mīlestībā izsaka to, ko patiesi domā (Efeziešiem 4:15). Viņš saprotami un pilnīgi izskaidro savus plānus un darbus, jo uzskata, ka ir atbildīgs par sievu. Viņš vēlas, lai sieva uzticas viņam un jūtas drošībā. (Pamācības 15:22-23)

6. Vajadzība pēc mājas atbalsta un stabilitātes. Viņš noteikti uzņemas atbildību par ģimenes mājokli, uzturu un apģērbu. Viņš gādā un aizsargā, bet nežēlo sevi, ja rodas grūtības. Viņš meklē konkrētas iespējas mājas dzīves uzlabošanai. Viņš vēlas pacelt laulību un ģimeni drošākā un piepildītākā līmenī. Iegaumējiet: vīrs/tēvs ir ģimenes drošības centrs (1. Timotejam 5:8)

7. Vajadzība pēc uzticības ģimenei. Ģimene viņam ir pirmajā vietā. Viņš veltī laiku un enerģiju bērnu garīgajai, tikumiskajai un intelektuālajai attīstībai. Piemēram, viņš lūdzas kopā ar viņiem (īpaši vakarā pirms gulētiešanas), lasa viņiem priekšā, sporto kopā ar viņiem un ved viņus uz citiem pasākumiem. Viņš nepārcenšas, strādājot garas darba stundas, lai izvirzītos, kamēr bērni un dzīvesbiedre tiek pamesti novārtā. (Efeziešiem 6:4, Kolosiešiem 3:19-20)

 

Vīrieša 5 galvenās pamatvajadzības attiecībās

Sieva kļūst savam vīram neatvairāma, iemācoties apmierināt piecas viņa galvenās vajadzības.

1. Vajadzība pēc apbrīnas un cieņas. Viņa labāk par jebkuru citu izprot un augstu novērtē viņa labās īpašības un sasniegumus. Viņa atgādina par vīra spējām un palīdz viņam veikt ceļu kopā ar Dievu, kā arī uzturēt pašpaļāvību. Viņa lepojas ar savu vīru – nevis pienākuma dēļ, bet paužot patiesu apbrīnu par vīrieti, kuru viņa mīl un ar kuru izvēlējusies kopā dzīvot. (Efeziešiem 22:23,33)

2. Vajadzība pēc seksuāla piepildījuma. Viņa kļūst viņam par izcilu seksuālu partneri. Viņa iepazīst savas reakcijas, lai uzzinātu un saprastu, kas viņai liek justies vislabāk, pastāsta par to vīram, un kopā viņi apgūst tādas seksuālās attiecības, kas abiem vienmēr sniedz apmierinājumu un patiku. (Pamācības 5:15-29, Salamana Augstā dziesma 4:9-5:1, 1.Korintiešiem 7:1-5, Ebrejiem 13:4)

3. Vajadzība pēc mājas atbalsta. Viņa rada mājas, kas sniedz vīram miera un klusuma gaisotni, patvērumu. Viņa vada mājas saimniecību un rūpējas par bērniem. Mājas ir vieta atpūtai un spēku atjaunošanai. Iegaumējiet: sieva/māte ir ģimenes emocionālais centrs. (Pamācības 9:13,19:13, 21:9,19, 25:24)

4. Vajadzība pēc viņas pievilcīguma. Viņai piemīt iekšējs un ārējs skaistums. Viņa izkopj Kristu kā garu savā iekšējā patībā. Viņa uztur labu fizisko veselību, pareizi ēdot un fiziski vingrinoties; viņas matu sakārtojums un apģērbs ir tāds, kāds vīram šķiet pievilcīgs un gaumīgs. Vīrs ir apmierināts un lepns par viņu gan sabiedrībā, gan personīgās attiecībās. (Salamana Augstā dziesma 1:8-10, 2:2, 6:13, 7:9, Pētera 1. vēstule 3:1-5) 

5. Vajadzība pēc dzīves drauga. Viņa izkopj intereses, kas kopīgas ar vīru. Viņa uzzina, kādas nodarbošanās vīram visvairāk patīk un cenšas kļūt par lietpratēju tajās. Ja viņa iemācās ar tām labprāt nodarboties, viņa tajās pievienojas vīram. Ja viņai tās nepatīk, viņa rosina vīru pievērsties citām, kuras viņi var baudīt kopā. Viņa kļūst par vīra labāko draugu un tāpēc pastāvīgi pievienojas viņa vispatīkamākajām nodarbēm. (Salamana Augstā dziesma 8:1-2,6)

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3551 iesaka šo blogu

Balsot