Džjotiša (vēdiskā astroloģija)

Astrologi.lv sadarbībā ar vēdisko zinību pārvaldītāju

jyotish.lv veidotāju Edmundu Višņevski izstrādājuši

Vēdiskās astroloģijas apguves pilno kursu. 

Mācību sadaļā Jyotish ir iegūstams:

- mācību plāns sekmīgākai zināšanu apguvei; 
- tālmācību materiāli;
- kursantiem domātu plašu Vēdisko zinību bibliotēka - ar audio, grāmatām, lekcijām, rakstiem;
- zināšanu pārbaudes testi un nokārtojot sertifikācijas testu, var kļūt par valsts atzītās neformālās izglītības iestādes „Garīgās kultūras studijas” sertificētu astrologu. 

Studijas var uzsākt jebkurā laikā, ikvienā pasaules malā, ar jebkādu zināšanu līmeni, sākot no paša izvēlētā kursa. 
Studijas, kas apkopotas šeit, ir grūti iegūstamas un citās skolās apgūstamas laikietilpīgi un lielām izmaksām. Mēs piedāvājām koncentrēti pašu svarīgāko!

 

Vēdiskās astroloģijas iedalījums un materiāli

Vēdiskās zinības pamatu bezmaksas materiāli

Vēdiskā astroloģijas pamats ir vēdiskās tradīcijas un filosofija. 

Pats vārds "jyotish" sastāv no 2 saknēm "jyoti" un "isha", tulkojumā no sanskrita nozīmē "Viedības gaisma", kas kliedē gara tumsību un neziņu. Tā dod patiesu izpratni par karmiskajām likumsakarībām, kas skar visas mūsu apziņas dimensijas.
Šī zinātne ir saistīta ar debesu spīdekļu izzināšanu par to ietekmi uz cilvēka dzīvi. Tomēr tas ir tikai materiāls skatījums, jo džjotisha pēta grahas jeb enerģijas, kas virza šos debesu spīdekļus un nosaka to dabu. Turklāt ne katrai grahai ir vizuālais pavadonis, ko tradicionālā astroloģija saprot kā planētu.

Vēdiskā astroloģija pastāv vairāk kā 5000 gadus, tāpēc pretendē uz augstu precizitāti matemātiskajos aprēķinos.

Džjotiš pamatā ir zināšanas, kuras ir atnesuši senie riši – būtnes ar ļoti augstu garīgās un intelektuālas evolūcijas pakāpi tādi, kā Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni.
Šīs astroloģiskās zināšanas ietver tūkstošiem informatīvo kombināciju, kas skar visus laicīgos un garīgos jautājumus. Līdz mūsdienām tās skolotāju pēctecības ceļā ir nonākušas vēdisko rakstu veidā - sutrās. Nozīmīgākie ir "Brihat - Parašara - Hora - Šastra" un "Prašna Marga". Liela daļa informācijas ir kodētā veidā, kā aforismi un mitoloģiskās formās, kas neiesvētītajiem neļauj izprast šo zināšanu patieso nozīmi.

Džjotišas galvenie virzieni:

1. Gola - astronomija, debesu ķermeņu, orbītu un kustības izpēte;
2. Ganita - astronomiskie un astroloģiskie matemātiskie aprēķini;

3. Džataka - natālā astroloģija jeb dzimšanas brīža nozīme;

4. Prašna - horārā astroloģija jeb jautājuma uzdošanas brīža nozīme;

5. Muhurta - elektionālā astroloģija jeb labvēlīga laika izvēle kādai
noteiktai darbībai;
6. Nimita - zīmju izprašana un tulkošana. 

Prezentācijas video

Sīkāk par Vēdiskās astroloģijas pamatiem - skatīt konkrētās sadaļās!