DIENAS ASTRO FONS UN ASTROLENTE

Projekta „Pats sev astrologs” ietvaros piedāvājam konkrētās dienas Zvaigžņu stāvokli un to skaidrojumu laikā un telpā tā, kā to redz astrologs.

Iespēja saņemt skaidrojumu planētām, planētām zīmēs, retrogrādajam stāvoklim, kā arī visiem planētu aspektiem. 

Īpaši izcelti Astromaģijas brīži. 

Labs palīgs laika izpratnei, ciklu kopsakarību saskatīšanai un samērošanai ar ikdienas dzīvi.

Zvaigznes vada nezinīšus. Zinošie izmanto zvaigžņu milzīgo spēku.

ASTRO VIP pieejams 3 mēnešus uz priekšu.