Lielā biznesa/politikas kods

Stundas likme par lielā biznesa un politisko, organizāciju konsultācijām - sadarbības sākuma konsultācija par biznesa vai politikas, organizāciju jautājumiem. Astrologs uzklausa situāciju, sniedz savu ieskatu un vienojas par turpmāko sadarbību. Garantēju konfidencialitāti un "publisku imunitāti"!

Biznesa astroloģijas un numeroloģijas ārpakalpojumi.

Mērķis: ar Tev pieejamiem līdzekļiem panākt maksimālu un harmonisku rezultātu. 

Ārpakalpojumu piedāvājuma tēmas 

Individuālas konsultācijas.

Biznesa virziens un uzņēmējdarbības solījums vadītāja horoskopā. 

Finanšu individuālās veiksmes akcenti. 

Biznesa idejas iespēju un risku (finanšu) analīze. 

Vēlamākie sadarbības partneri.

Produktīva laika plānošana.

Finanšu ieguldīšana.

Uzņēmuma dibināšana.

Lietderība, riski, mērķi, datums, nosaukums, iekļaušanās esošo uzņēmumu vidē.  

Uzņēmuma reorganizācija, apvienošana.

Jauni virzieni, jauni partneri.

Uzņēmuma attīstības ciklu analīze, paredzot kāpumus un kritumus. 

Finanšu plānošana un vadība.

Optimālākā finanšu politika. 

Krīžu laicīga novēršana – finanšu un potenciāla ievirzīšana.

Personālatlase – konkrētam amatam labāko kandidātu atlase; darbinieku motivācijas izpēte.

Uz mērķi orientētas, saliedētas un profesionālas komandas izveide.

Kolektīva mijiedarbības sieta izveide uzņēmumā – darba kolektīva analīze, uzrādot piemērotākās motivācijas un novērtējumu individuāli katram darbiniekam.

Spēja savstarpēji sadarboties: ar līdzīgiem vērtību kritērijiem; ar atšķirīgiem vērtību kritērijiem.

Personīgās emocionālās attiecības: vadītāju un īpašnieku līmenī; starp darbiniekiem; starp darbiniekiem un vadību.

Piemērotākais motivācijas un novērtējuma veids katram darbiniekam individuāli.

Individuālais darbinieka novērtējums:

- Personiskā ieinteresētība un attieksme.

- Spēcīgākās rakstura īpašības.

- Ieteicamākās sfēras darbinieka izaugsmei.

- Sfēras un pienākumi, kuras nebūtu ieteicamas darbiniekam.

Izmaksas aprēķināms katrā gadījumā individuāli.

PERSONĀLATLASES ASTROLOĢIJA

”Tas, kā uzņēmums rada, attīsta un izmanto talantu, ir daudz svarīgāk par to, kā uzņēmums piesaista talantu. Par spīti tam, ka top speciālistu pārvilināšana no citiem uzņēmumiem var likties visu problēmu atrisinājums un veiksmes atslēga, tālredzīgāk būtu attīstīt personāla politiku, kas talantus ļautu izkopt jau esošo darbinieku vidū,” Dr. Džefrijs Fēfers, organizāciju psiholoģijas profesors, viens no pasaules vadošajiem personāla vadības zinātniekiem un praktiķiem.

ATKLĀJ TALANTUS SAVĀ UZŅĒMUMĀ! 

Sertificētu astrologu, numerologu, personālatlases speciālistu un psihologu komanda veiks augsta līmeņa tieši Jūsu uzņēmuma specifikai piemērotu: 

Darba kolektīva un katra darbinieka profesionālo potenču un spēju sadarboties novērtēšana bez darbinieka klātbūtnes.

Sertificētu psihologu, astrologu, numerologu un personālatlases speciālistu grupa izvērtē darbinieka profesionalitāti un talantus izmantojot tikai viņa dzimšanas datus bez paša darbinieka klātbūtnes un sniedz personas profesionālo raksturojumu.

Sīkāka informācija par to, kas neattiecas uz cilvēka profesionālo sfēru netiek sniegtas, ievērojot cilvēktiesību aizsardzības likumu.

 

LABVĒLĪGĀKA LAIKA IZVĒLE

Svarīgākie etapi biznesā, ar ko strādā astrologs:

Ieguldot lielu naudu un enerģiju, gribētos, lai tas labi kalpotu.

Astrologs var palīdzēt noteikt labvēlīgākos:

Uzņēmuma dibināšanas horoskopu ir jāsaskaņo ar oficiālā īpašnieka horoskopu.

Datuma izvēli salīdzinu ar personīgi uzņēmējam parocīgu un labu instrumetu, tādēļ primāri svarīgs ir uzņēmēja paša horoskops. Līdzībās runājot, ar labu instrumentu jāprot arī strādāt, jāizlasa "instrukcija", ko sekmīgāk izdarīt klātienē - biznesa konsultācijā.

Kā trešais pēc svarīguma parametrs ir uzņēmuma nosaukums, lai tas skaitļu vibrācijās (katram burtam atbilst noteikts skaitlis) veicinātu izvēlētā biznesa attīstību. Nosaukumu atlasu no piedāvātajiem variantiem. Uzņēmumam tas ir tikpat svarīgi kā cilvēkam vārds.

Bieži vien pie astrologa dodas jau tad, kad vairs nekādi nevar pārdot... Daudzkārt veiksmīgāk, ja to dara pirms jebkādām aktivitātēm. 

Piemēram, dzīvokļa iegāde sastāv no: 

1. pirmā sludinājuma - nosaka sekmīgu atrašanu
2. pirkuma līgums/bankas kredīta līgums - nosaka līgumsaistības/kredītspēju
3. zemesgrāmatas akts - nosaka nekustamā īpašuma apsaimniekošanu/vēlāku pārdošanu
4. ievākšanās telpās - nosaka dzīves kvalitāti jaunajās telpās
Līdzigi izdala un ar datumiem nosaka konkrētai personai visus svarīgākos darbības etapus.
Iespējas noteikt datumus ir biroju izvēli, autotransportu, veikala atvēršanu, lielpirkumu izdarīšanu utt. 

Pirkšanas pārdošanas stratēģijas izstrāde.

Labākie laiki juridiskiem, stratēģiskiem un finanšu darījumiem.

Reorganizācijas un likvidēšanas jautājumi.

Pirkumu datumi.

Mārketinga aktivitātes. 

Tas viss ir svarīgi un mēs Tev varam palīdzēt sakārtot biznesu. 

 

PAPILDUS - PRAKTISKAIS BIZNESA KOMPLEKTS

Anketas astroloģiska un numeorloģiska apstrāde palīdz klientam labāk saprast vai visi biznesa elementi ir harmonijā, varbūt kaut ko vajag labot un pamainīt.

AIZPILDĀMĀ ANKETA

ATVĒRT RAKSTU PDF

Sīkāk par tās lietderību varat izlasīt rakstā "PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA" NR.2.