VEIKSMĪGO DIENU PLĀNOTĀJS 

ASTRO VIP biedri bez maksas iegūst iespēju viegli un ērti pēc Mēness kalendāra atrast un saprast veiksmīgākos laikus biznesā, attiecībās, mājas solī, skaistumkopšanā, atpūtā un izklaidē. 

Veiksmīgo dienu plānotājs apvieno visus Saules un Mēness cikla nosacījumus, pasakot priekša, kad labāk griezt matus un nagus, dedzināt čekus, parakstīt līgumus, iet pie ārsta, veikt pavisam 240 nodarbes. 

:) Superlabie laiki - vislabākie laiki svarīgiem darbiem. Un papildus numeroloģiski atlasīti visieteicāmākie laiki. Ar lejuplādes iespējām visam mēnesim.