Tavs Astrologs

PROFESIJAS IZVĒLE

Piemērotākie pašizpausmes veidi.

Kādu skolu izvēlēties.

Talanti un spējas.

Maziem bērniem - pulciņi, intereses.

Jo īpaši gaidu 9. un 12. klašu absolventus!

 

Maksa

EUR 65/ 45 min